Családfelállítás módszere

Hellingeri családfelállítás és az Integrál- Kvantum állítás módszere
(videókkal) 

 
A családfelállítás technikája a családterápiás módszerek, valamint a pszichoanalízis, hipnózis, tranzakció-analízis alapjain nyugszik. A családi és más rendszerekkel foglalkozó terápiás módszerek közül több is megmutatja a csoportok tagjai közötti láthatatlan kötéseket (Virginia Satir, Jacob L. Moreno, Böszörményi Nagy Iván). Európában családfelállítás néven Bert Hellinger személyével vált ismertté. 
A Hellingeri családfelállítás módszerének lényege, hogy az egyén által magában hordozott rendszert, a rendszer szereplőinek térbeli elhelyezkedésével jelenítjük meg. Alkalmazásával egy adott család tagjainak szellemi mezejére nyerhetünk rátekintést a képviselők testi érzetei, észlelései, mozdulatai alapján. Ez lehetővé teszi az elakadt, vagy kiegyenlítetlen energiák rendezését azzal, hogy az egyén- a felállítást vezető segítségével- rálát a családjához tartozók életének egy-egy fontos történésére, tehát felismeri a valóságot. A képviselők helyzetének megváltoztatása, bizonyos mozdulatbeli és szóbeli rituálék megtétele, feltárja a fejlődés lehetőségét is. Az egyén életében változás kezdődik azzal, hogy a feltárult múltat elfogadja. Ezáltal nyitottá válik a jövő felé, képes lesz maga alakítani életét. A család szellemi mezejét az egyénhez tartozók, a vér szerinti családtagok, és más kötődések miatt odatartozók alkotják. Ez a szellemi mező állandóan jelen van az egyén életében, törvényei irányítják az életét. A mező mindig kiegyenlítésre törekszik. Ezért, ha valahol megbomlik az egyensúly, azonnal beállít egy másik szereplőt az energiahiányos helyre. Sok esetben „átvett” szerepeket játszunk.
A módszer segítségével beindítunk egy új energiát, ami segíthet a jelen probléma  megoldásában. De ez még nem ad végső megoldást, mert teljes mértékben az egyéntől függ, hogy kihasználja-e ezt a hullámot, és elkezd-e egy új hozzáállást a témához, vagy  folytatja a régi, már jól bevált sémát. Sajnos sok esetben ez utóbbi a tendencia, mivel egy állítás során esetleg nagyon komoly és traumát hordozó dologgal kell szembenézni, ami rettenetesen fájdalmas is lehet. Ezt csak az tudja bevállalni, aki már elég erős ahhoz, hogy kész legyen ezt elviselni. Ezért ez a módszer nem mindenkinek, és nem mindenre megfelelő.  Ilyen esetekben az egyéni folytatást szoktam javasolni, mert fontosabbnak tartom, hogy a klienst előbb erőforrásos állapotba hozzuk.
Többféle technika létezik a módszeren belül, és a vezetőn múlik melyiket alkalmazza. Ezért nincs két egyforma családfelállító, vagy családállítás. Nincsenek sablonok, amiket elő lehet húzni, csak „hellingeri- törvények” vannak, amiket kreatívan kell alkalmazni. Minden eset egyedi, és spontán módon kell rá reagálni. Ezért a vezető bátorságán múlik, hogy időnként el mer-e indulni a megoldás érdekében, a még járatlan úton, bízva a morfogenetikus mező segítségében. Az érzelmi hozzáálláson mindig lehet változtatni, és ez sokkal fontosabb lehet, mint egy helyzet megváltoztatása. Nem érdemes küzdeni a sorsunk, vagy a családunk ellen. Soha nem véletlen, hogy éppen hol vagyunk, és mit kell megélnünk. Szerintem a cél az, hogy megtanuljuk elfogadni, megismerni és megérteni az általunk választott klán üzenetét.
A családfelállítás során meglátod a hozzád tartozók sorsának egy fontos részét, betegségeket, baleseteket, kudarcokat úgy, ahogy eddig még soha.
Megérted, hogy minden, ami a születésed előtt a felmenőiddel történt, befolyással volt az egész családod életének alakulására, és mindezt örökségül az életeddel együtt kaptad.
Meglátod zárkózottságod, félelmeid, kudarcaid, testi tüneteid okát. Felismered tudattalanul tett fogadalmadat.
Ez a rálátás hatalmas erőt ad, a kezedbe veheted az életed alakítását!
A rend
A családunk szellemi mezejének rendjét úgy érzékeljük, mint az egyensúlyunk meglétét vagy hiányát. Az érzékszervünk ehhez Hellinger szerint a lelkiismeretünk, ami állandóan irányítja és visszajelzi mozgásunkat, ezzel őrködik a kapcsolatok felett, az odatartozás, a rend vagy rangsor megléte és az adás-kapás egyensúlya érdekében.
Bert Hellinger korábbi megfigyelései és a családfelállítások során szerzett tapasztalatai szerint három alapvető törvény uralkodik a mezőben.
Az első: Az odatartozás joga
A második: A hely törvénye
A harmadik: Az adok-kapok egyensúlya
Az odatartozás joga
Eszerint mindenkinek, aki a család szellemi mezejéhez tartozik, egyenlő a joga ehhez az odatartozáshoz. Senkit, aki a szellemi mezőhöz tartozik, nem lehet abból „büntetlenül” kizárni. Ha a mező tagjai valakit kitagadnak, annak következménye van. Az odatartozás jogához tartozik az is, hogy aki kitöltötte a sorsa szerinti életidejét, annak szabad legyen elmennie, ezzel beteljesíthesse a sorsát.
A hely törvénye
Ez a törvény azt jelenti, hogy aki előbb érkezett a mezőbe, a rendszerbe, annak elsőbbsége van mindazokkal szemben, akik később érkeztek. A helyek sorrendje ugyanakkor egy rangsort is jelent. Ez vonatkozik a legalapvetőbb elsőbbségre, ami a szülőknek a gyermeküket megelőzően van, valamint vonatkozik a testvérek születési sorrendjére, és a párkapcsolatok egymásutániságára is. Ha valaki akarva, vagy akár tudatlanul beáll az őt meg nem illető helyre, megsérti ezt a törvényt.
Ehhez a törvényhez tartozik az adás és az elfogadás rendje. Aki előbb érkezett, az a Nagy, függetlenül attól, hogy később hogyan alakult a sorsa, a később érkező pedig a Kicsi. A Nagy ad, és a Kicsi elfogad. A Nagy korábban a nála Nagyobbtól kapott, és a Kicsi majd tovább ad a nála Kisebbnek.
Az adás és az elfogadás egy felülről lefelé áramlás, amely az első embertől hozzánk hozta az életet a szüleinken, az ő szüleiken, és az ő szüleiken … keresztül. Ez az áramlás megfigyelhető a testvérek sorában is. A Nagyobb ad a Kisebbnek. A párkapcsolatokban a korábban érkezett a kapcsolatból való kilépésével ad, "helyet csinál" a következőnek.
Az adok-kapok egyensúlya
Ez a szabályszerűség az egyenrangú, egy szintű kapcsolatokra, párkapcsolat, munkatársi és baráti kapcsolatokra érvényes. Ha valaki kap, az adós lesz. Neki is adnia kell ahhoz, hogy az egyensúly helyreálljon. Jó esetben egy kicsit többet, így a partnere lesz azzal a kis különbséggel adós, és ezért késztetése lesz adni. Az így alakuló kapcsolat kiegyensúlyozott. Ugyanez vonatkozik a megbántás kölcsönösségére. „Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel.” A megbántás visszaadása is nagyon fontos - a jó kapcsolat fenntartása érdekében lehetőleg egy kicsit kisebb mértékben. Az adok-kapok egyensúlyának elbillenése a kapcsolat felbomlását eredményezi, mert az adós általában nem tudja elviselni a kiegyenlítetlenség miatt rá nehezedő súlyt.
Az elakadások gyakorlati okai
A mező alaptörvényei a következőkben felhozott esetekkel sérülhetnek például:
- A családban a halva született gyermeknek nevet sem adnak, és többet nem beszélnek róla, mintha a szülés meg sem történt volna. Ekkor a halva született odatartozásának joga sérül, és ha később testvér születik, aki azt hiszi magáról, hogy ő az elsőszülött, akkor a sorrendiség is.
- Hasonló a helyzet, ha a testvérek sorában van egy másik kapcsolatból született gyermek is, akiről a testvérek nem tudnak, így sem az odatartozása, sem a helye nincs tiszteletben tartva.
- Előfordul - a tudott eseteknél jóval nagyobb számban -, hogy a magzati fejlődés ikerterhességnek indul. Az egyik magzat elhal, a másik élve születik. Az elhalt magzatról sem az anya, sem az élve született gyermek nem tud. Csak az élve született lelke hiányolja, pedig az a magzat is a családhoz tartozik.
- Egy nő azt mondja az udvarlójának, hogy Te vagy az első, a legfontosabb, holott korábban volt párkapcsolata – ebben az esetben is mindkét törvény sérül.
- Ha valaki erőszak áldozata lett, amiről később a megítélés elkerülése érdekében nem beszélnek, szintén mindkét törvény sérül. A családhoz tartozó áldozat sorsát az elhallgatással nem tisztelik, és az erőszakot elkövetőről pedig tudomást sem vesznek, azaz kitagadják.
- Ha az egyik szülő egyedül neveli a gyermekét, és egyenrangúként kezeli, gyakran válik a gyermek az őt nevelő szülő partnerévé. Itt megsérül a hely törvénye.
- Amikor a gyermek szeretettel-teli lelke egy nehéz sorsú családtagnak azt mondja, hogy a segítségedre sietek, akkor fölé helyezkedik, akár több generációval nagyobbnak képzeli magát. Így nem tudja a saját életét élni. Sérül a hely törvénye.
A felsorolást sokáig lehet folytatni, a variációs lehetőségek száma gyakorlatilag végtelen, annak ellenére - vagy talán éppen azért - mert a mező törvényei egyszerűek. Mindenki esete egyedi, így minden családfelállítás, és az oldódás is az.
szövegidézet: http://anyulurege.hu/fooldalIntegrál- Kvantum szemlélet

Az integrál szemlélet:
egyszerre kelet és nyugat szintézise, tudomány és spiritualitás szintézise, test és elme szintézise, egyén és társadalom szintézise. Integrálva az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel, ötvözzük a klasszikus állítási módszert, a pszichológiai irányzatokat, különböző alternatív módszerekkel, minden esetben az egyén szükségleteihez mérten. 
Kvantum szemlélet:
"A szenvedés és a betegség fogalma egyidős az emberi léttel, éppen úgy, ahogy a segítségnyújtás szándéka is. A gyógyítás számtalan formája bukkant fel az évezredek során, s mind a mai napig jelennek meg újabb és újabb segítő módszerek, eljárások. A szétaprózódás velejárója, hogy a mindezek mögött rejlő közös alap, az emberről és az életről szóló igazság is darabokra hullott. Minden darab hordoz valamit az Egészből, de az apró részletekből már nem tudjuk kirakni a Teljes ember képét. 
A ma emberére az ebből fakadó elbizonytalanodás, útkeresés, és sok esetben a biztos gyógyulást ígérő álmegoldások elfogadása jellemző. A kvantumfizika tanúsága szerint azonban az általunk tapasztalt valóság egyáltalán nem olyan objektív, amilyennek tűnik. Valójában minden létező csak lehetőség egészen a megfigyelés pillanatáig. Az ember pedig nem csupán megtapasztalja, de megfigyelésével befolyásolja is az észlelt világot.
Megtapasztalt valóságod tehát a megfigyelésed módjától, utóbbi pedig a személyiségtől függ. Ebből, az évtizedek során kialakult, igen masszív, változni nem akaró rendszerből vetül ki minden előzetes hiedelmed, mögöttes (tudattalan) gondolatod, érzelmed, késztetésed a világra. Szokásai, mintázatai, gyakran automatikus reakciói még a testi egészségedet is befolyásolják. Az embert egyéniségként, ugyanakkor nagyobb rendszerek részeként egyaránt szemlélő kvantum-pszichológia és az önismereti munka olyan változásra teszik képessé a személyiséget, amely elősegíti a hétköznapok boldogabb megélését és a gyógyulást."
http://www.kvantumpszichologia.hu/index.html

 Kihasználva a morfogenetikus mezőben lévő hatalmas információ tengert, a klasszikus családállítás technikáin kívül is, hozzáférhetünk a lehetséges válaszokhoz kérdéseinkre a mező segítségével! Például használhatjuk az asztro-dráma elemeit, regressziós forgást, idővonalat, idő és tér utazást, kérdés-válasz technikát, emberi testbe-szervbe utazást, csoportos transzot, NLP technikákat, stb.

 A csoport minden tagja, mindenegyes gyakorlatból, saját élményt is kap!
A csoport mindig együtt dolgozik! Ha éppen nem szerepelsz, energiád akkor is hozzáadódik a mezőhöz, így fontos része leszel minden témának. Lehetséges (már többször előfordult), hogy egy passzív szereplőn keresztül ”jön le” egy fontos infó!
 Amennyiben nyitott vagy egy ilyen izgalmas napra, várom írásbeli jelentkezésed, témáddal csatolva!

Sok szeretettel várunk segítőnek, képviselőnek!
Sokszor egy-egy segítő szerep jobban rávilágít saját problémánkra és a megoldásra, mint mikor saját témával dolgozunk!
Várjuk azon érdeklődőket is, akik még nem voltak ilyen jellegű csoportos foglalkozáson, de szeretnék megnézni hogyan csináljuk mi!

Nálunk nem csak a klasszikus „Hellingei módszer”-rel találkozhatsz, mert használunk más, általam kedvelt eszközöket is. Pl. pszichodráma elemek, bodywork, hypno technikák, reinkarnációs forgások, asztro- dráma, NLP, energia rezgés emelés, stb. Rendszeres segítőnk ebben férjem, Attila és az ő Táltos dobja!
Fontos, hogy nálunk a feljött témával tovább dolgozhatsz egyéniben, mert előfordulhat, hogy mélyebb szinteken is rendet kell még tenned! Mindig van utánkövetés, vagy lehetőség a folytatásra. Amennyiben az én kompetenciámat meghaladja a kívánt segítés, ezt jelzem, és megfelelő szakembert tudok ajánlani további terápiára.
„A fejünkben folyamatosan gondolatok és történetek futnak. Ezeken keresztül látjuk magunkat annak, akik vagyunk. Ezek alapján vannak ítéleteink és magyarázataink arra, hogy miért vagyunk azok, akik vagyunk. Milyen a családunk, milyenek a szüleink, miért nehéz nekünk, miért vagyunk boldogok / boldogtalanok, sikeresek / sikertelenek, és a dolgok miért alakultak úgy, ahogyan alakultak… Ezek a történetek a legtöbb esetben arról szólnak, hogy a dolgok történnek velünk, mi magunk pedig ártatlanok vagyunk,
Olyan ez, mint egy film, amit újra és újra levetítünk magunknak. Amikor nézzük, örülünk vagy szomorkodunk, sajnáljuk magunkat vagy büszkék vagyunk, a múltba merülünk vagy a jövőbe menekülünk. A film azonban csak a mi fantáziánk - néha közelebb, néha pedig nagyon távol áll a valóságtól. Attól a valóságtól, amit a lelkünk pontosan ismer, és amit a lelkiismeretünk követ. Minden fájdalmunk, küszködésünk és boldogtalanságunk abból fakad, hogy inkább a filmünket nézzük, mintsem hogy meglássuk ezt a valóságot.” /Bozai Zsuzsa/

Sok ember felteszi magának a kérdést: Miért választok magamnak mindig „rossz” társat? Miért nem tudok boldog lenni a kapcsolataimban? A kérdésekre gyakran a múlt adja meg a választ. Sokszor a két társ egyike még nem dolgozta fel korábbi kapcsolatait, vagy még nem engedte el az ellenkező nemű szülőt, vagy egy másik, talán már rég elhunyt hozzátartozóját.

Amikor valaki beteg lesz, felteszi magának a kérdést: Miért lettem beteg? Miért pont én? És miért pont most? A módszerrel feltárhatók a hosszantartó betegségek mélyebb, személyes vagy családi okai. A tünetek, betegségek gyakran a lélek segélykiáltásai: testünk jelez nekünk és esélyt ad arra, hogy amit eddig kirekesztettünk az életünkből, most szeretettel befogadjuk.

(Kerekes Andrea videója: http://www.sorskapu.hu/csaladfelallitas/)