2019. május 11., szombat

Családból fakadó erő


Családból fakadó erő - avagy, szülői mintáink hatása életünkre
(önismereti feladatokkal)

Életünket, a fogantatás pillanatában, egy konkrét feladatkörrel indítjuk.
Ettől a feladattól függ, hogy:
- Milyen nemet választunk. Nők vagy férfiak leszünk?
- Milyen országban, társadalomban születünk meg.
- Milyen családot, szülőt választunk.
- Lesznek-e testvéreink, és mi velük a dolgunk.
- Milyen lesz a munkánk, hivatásunk.
- Milyen lesz a párkapcsolatunk.
- Lesznek-e gyermekeink.
- Milyen lesz a Sorsunk.
SEMMI NEM TÖRTÉNIK VÉLETLENÜL!
Szabad akarat? Egy bizonyos X %-ban, biztosan determinált életutunk! De, szerintem, csak a fő fordulópontokban! Szabad akaratunk, csak a döntési kereszteződések előtt van!  Hogy hogyan hozzuk meg döntéseinket, attól függ, személyiségünk milyen fejlettségi fokon van éppen. Ezt nagyrészben, tudatos önismereti munkával fejleszthetjük.
Azt gondolom, és az a tapasztalatom, senki nem indul Tabula rasa-val (tiszta lappal)!
  •      Egyrészt, hozzuk a spirituális, karmikus tapasztalatokat és feladatokat.
     Ehhez persze, el kell hinnünk, hogy nem csupán 70-80 évre szerződött, hús-test vagyunk, egy fogyasztói társadalomra épített „robot” személyiség!
    Aki, egy kicsit is nyitott szemmel, és igazán kíváncsian, érdeklődő, és kutakodó figyelemmel szemléli a mai 21. századi, nagyon „fejlett” társadalmunkat, az már felfigyel a kvantumfizikai tudósok új felfedezéseire, és az ősi tanokra, amik biztos választ még nem tudnak adni, de azt már tényként közlik, hogy ennél a háromdimenziós, racionális valóságnál, jóval többről szól létezésünk lényege!
  •        Másrészt, hatnak ránk családunkban megélt tapasztalatok. Sőt, a traszgenerációs hatások, vagyis azok a szemléletek, viselkedésminták, gondolkodási formák, melyeket felmenőink hagytak ránk örökül.

  •     Harmadrészt, genetikai mintázatunkat a szüleinktől kapjuk, ahogyan ők is a szüleiktől örökölték meg azt. Külsőleg emiatt hasonlítunk a legközelebbi családtagjainkra, és öröklött szokásokat, betegségeket is tőlük „kapjuk”.

Most vizsgáljuk meg azokat a mintákat, amiket szüleinktől kaptunk!
A szülői minták meghatározzák életünk alakulását. Sok esetben észre sem vesszük, hogy úgy viselkedünk, mint a szüleink. Természetesen nemcsak a szülők nevelnek bennünket, formál a környezetünk is, de az életünk meghatározó viselkedési formáit a szülőktől hozzuk. A kisgyermek számára eleinte szülei jelentik a többi embert, ők azok, akiket érzelmi kötődése miatt is mintának tekint. Mindemellett természetesen a szülők nagy hatással vannak arra is, hogy gyermeküket milyen fizikai ingerek érik, azon keresztül, hogy például mivel játszik, milyen környezetben van. Vagyis a szülő minden tekintetben minta gyermeke számára, de amiben ez mégis legszembetűnőbben látszik, az a gyermek viselkedése, az általa elsajátított szokások és szabályok rendszere. A gyermek számára a szülő nem csak az anyát és apát jelenti, hanem azt a mintát is, amiből a nemi szerepeket tanulja.  Azt, hogy miként viselkedik egy nő és miként viselkedik egy férfi általában, és hogyan viselkednek egymással. Az adott társadalmi szabályokat, ami segít a szocializációban, szintén az elsődleges nevelők modellezik, és tanítják  meg a gyermeknek. Mindez hozzájárul a személyiség fejlődéséhez, és az identitás kialakulásához.
Életünket szüleinktől kaptuk. Megannyi látható és láthatatlan tapasztalatot adtak át nekünk, amelyeket sokszor tudattalanul követünk, vagy ismétlünk. E minták mögött életadó erő rejlik, ami segít megérteni kapcsolatainkat, testi-lelki nehézségeinket.

 Az asztráltesthez rendelhetjük a pszichonok rendszerét. A pszichon fizikai szemszögből nézve mágneses mező, melyet olyan rezgések alkotnak, amelyek az érzeteket tartalmazzák. Ez az energia típus tárolja a szülői mintákat is, mely fizikai testünk egyik alappilére.

                            
Hiszen édesapánktól kaptuk a férfi- mintákat, édesanyánktól a nőieket. Aki nem fogadja el az édesapját, az tulajdonképpen elutasítja a benne élő férfit, aki pedig az édesanyját, az a benne élő nőt.
Aki lebecsüli a szüleit, vagy elutasítja őket, az saját magát is lebecsüli, és saját magából is elutasít egy részt, aminek következményeit később viselnie kell. 

Azok a képességek, tulajdonságok, gondolatok, aminek az alapja a szülői minta:

Anya minta

Hold (anya, feleség) és Vénusz (nő) szerep
család, gondoskodás, érzelmek, bensőséges kapcsolatok, gyógyítás, megnyugtatás, célok megteremtője (mit?), kapcsolat az univerzummal, befogadás, képességek, tulajdonságok, rejtett értékek, intuíció,

Apa minta-
Nap (apa, férj)  és Mars (férfi) szerep
erő, cselekvés, vezetői képesség, autonómia, célok elérése (hogyan?), külvilági kapcsolatok, kezdeményezés, kiáradás, kreativitás, teremtés, autoriter/tekintély kapcsolatok

Vizsgáld meg szüleidtől kapott mintáid, (külön édesanyát, külön édesapát)!

·         Mit mutatott neked? Mit tanultál tőle?
·         Mi volt a legfontosabb üzenete, útravalója számodra?
·         Milyen volt hitrendszere?
·         Milyen játszmákat, hatalmi drámákat használt?
·         Mi az, amiben leginkább hasonlítasz hozzá? (Mint az apám, én is…)
·         Mi az, amiben leginkább különbözöl tőle?
·         Mi az amit, nem jól csinált? Mi volt a gyenge pontja?
·         Mi az, amiért hálás vagy neki?

Családállításokon, ami legelőször látszik az egyénen, hogy mennyi ereje van! Ha nincs egyensúlyban, az is szembetűnő, hogy melyik oldala gyengébb. Ilyenkor, egyértelmű, hogy anyai- vagy apai témával van még dolga. Ugyanis, ilyenkor az úgynevezett saját pszichon energiát nem birtokolja 100%-ban a személy, az valakinél máshol van!
A módszer, remek segítség arra, hogy megmutassa az elakadásokat, és azt, hogyan lehet feloldani a blokkokat.

Te hány %- ban birtoklod a szülői mintád pszichon energiáját???

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése