2017. március 10., péntek

Hogyan tudod felhasználni 2017 inspiráló energiáit önismereti szinten?

Hogyan tudod felhasználni 2017 inspiráló energiáit önismereti szinten?

v Miről szól a 2017-es kozmikus év? A sérült női oldalunk gyógyításáról, és középpontunk megtalálásáról!
v Mire kell figyelnünk, ha szeretnénk tudatosan fejlődni ebben az évben?


Az asztrológia és asztrozófia a Tabula Smaragdina tételét:
 „Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanaz, ami lent van – így érted meg az Egy csodáját. Minden az Egyből keletkezett alkalmazkodás által…Ahogyan a Makrokozmosz, úgy születik a Mikrokozmosz. Ez a teremtés titka, minden létesülés kulcsa.” Hermész Triszmegisztosz
alapján használja az égi analógiákat. Ez ma már, azt jelenti, hogy a bolygókhoz, csillagképekhez is rendelünk bizonyos energiarezgést, mely hatással lehet ránk. Mivel az emberi teremtmény is energiából áll, különböző rezgésszámon „üzemel”. Hogy mennyire magas ez a rezgésszám, az nagyrészt a személyiség tudatszintjétől függ. A tudatszint az, amiért mi magunk vagyunk felelősek! Ez az, amit tudunk fejleszteni. Persze, csak akkor, ha aktív részesei vagyunk életünknek, és nem csak passzív elszenvedői. Amennyire harmóniában vagyunk önmagunkkal, annyira van harmónia a bennünket alkotó fizikai, mentális és érzelmi szint között. Ha szeretnénk tudasobbak lenni, vagyis megérteni és irányítani a saját és a környezetünk energiáit, működésmódját, akkor bizony cselekedni kell!!! Ehhez nagyszerű segítő energiákat kapunk idén a kozmoszból.
Az asztrológia szemléletmód, eszköz, amely segítségül szolgálhat a körülöttünk lévő és saját belső világunk megértésére, tehát önismereti eszköz. A bolygókra, csillagjegyekre hangolódva választhatunk, melyik szinten használjuk energiájukat. De ehhez előbb „dekódolni” kell az analógiákat! Nézzük, mit tudunk kiolvasni jelenleg az égi jelekből!
Többféle irányzat is működik ebben az óriási rendszerben. A magam részéről, mindig igyekszem úgy szintetizálni az infókat, hogy azokat hogyan tudjuk használni önismereti szinten.
Az asztrológiai kozmikus év mindig a tavaszpont kezdetétől, vagyis március 20-21-én kezdődik. Az ekkor felállított horoszkóp ábra meghatározza az év energiáit, feladatait.
  • ·         A kaldeus rendszer szerint:  A naptárat több ezer éve a kaldeusi papok tapasztalatai megfigyelései alapján használták. Megfigyelték, hogy minden évnek, hónapnak, napnak és órának köze van egy-egy bolygó tulajdonságaihoz.


Az év uralkodója könnyen kiszámítható, ha az év számát osztjuk 7-tel
pl.:
 2017:7=288
        61
         57
          1= Nap
(0 = Mars, 1 = Nap, 2 = Vénusz, 3 = Merkúr, 4 = Hold, 5 = Szaturnusz, 6 = Jupiter)

2016. márciustól, 2017. március. 20-ig a Mars évét írjuk. Volt is részünk hatalmi harcokban, agresszióban, akaratosságban, erőfitogtatásban, versengésben. Árész, a háború istene nem kímélt minket attól, hogy minden olyan dolog felkérdezzen életünkben, ahol még meg kell tanulnunk az önmagunkért való küzdelmet.

Az új esztendő 2017.március.20. 11 óra 29 perckor veszi kezdetét. A Nap lesz az uralkodó égitest.
A Nap évében kulcsfontosságú szerepet fog játszani az önismeret és az elfogadás. Az egyik legfontosabb téma az önkifejezés és az önfelfedezés, amivel ebben az évben foglalkoznunk kell. Az életet adó Nap a tudatosságot, az élni akarást és a bennünk rejlő kreativitást, teremtő erőt jelenti.  Szimbolizálja önmegvalósítási képességünket, mutatja az elsődleges problémakezelési stratégiánkat. A legmélyebb, a legbensőbb személyiség-magvunkat fejezi ki, azt az imázst, amely felé értelmünk törekszik, a személyiségünk középpontját, melyhez az életünk elvezet. Felkérdezi, mivé is akarunk válni! A Nap jelzi, hogy tudatos szinten hogyan viselkedünk, és mit hozunk létre. Ez egy belső energiaforrás, az üzemanyag, ami nélkülözhetetlen a létünkhöz, és ezért folyamatosan foglalkoznunk kell vele, újra kell töltenünk.
Ahogy a Mars is a maszkulin erőket erősítette fel a világban, úgy a Nap sem hoz kevésbé férfias évet, ám a háború istenével ellentétben ő a kimértséget hirdeti és nemes cselekedetekre sarkall majd minket.
Egyéni szinten:


A Nap – Az Egó, A Hős, Az Apa archetípus

Ez az életed színdarabjának legfontosabb férfi főszereplője. Ő körülötte forog az egész színdarab. Nem más ő, mint őfelsége az Egó, a Hős, a Király. Ő képviseli a tudatos Éned. Ő szólal meg benned, mikor azt mondod: „ Én akarok valamit! Én vagyok valaki!” Lelked akaraterejének hangja. Önmegvalósításodhoz ő adja az elsődleges problémakezelési stratégiát. Megmutatja, hogyan tudsz tökéletessé válni, fénnyé válni, hogy visszatalálj az Egységbe. Ő jelképezi a kitörni vágyó életerőt is, amely kibontakozást és kreativitást sürget, és alkotásra ösztönöz. Ő képviseli a vágyat, hogy birodalmadban király lehess, és minél több hatalmad legyen. Az Egó, az ember önmagával való azonosulásának fő hordozója. Az Egóban található meg a hatalom akarása. A cselekvőerőd hordozója. Ez a szerepszemélyiséged nagymértékben ellenáll az emlékezésnek, mert trónja biztos tudatában, eszébe sem jut a lélek felé fordulni. Egészen addig, míg válságba nem kerül. Meg kell tanulnia, hogy ha az Egységbe szeretne téged visszajuttatni, meg kell nyitnia a kaput a tudatalatti felé, hogy birtokolhassa az isteni szikrát a lelked mélyén. Őbenne találod meg édesapád emlékének mintázatait is, ami a saját férfi oldalad alapja. Amit ha nő vagy, a férjedben is fogsz keresni. És ha férfi vagy, akkor el kell fogadnod azt, amit ő átadott neked magából. Csak akkor lehet a nőnek jó férje, és csak akkor lehet férfi jó férj, ha elfogadja magában ezt a mintát is!
Figyeld meg, hogy érzi magát ez a személy benned?
Hordozza e magában a fényt, a szeretet, a méltóságot és az önbecsülést? Nemeslelkű és őszinte? Sugárzik belőle a teremtőerő, amely nem öncélú? Áthatja e az öröm érzése?
Vagy: gőgös, képmutató? Hatalma látszólagos, amit áthat félelme, hogy elveszíti azt?
Kérdezd meg, mire van szüksége, mire kell figyelned?

  • ·        Halak archetípus jellemzői és a Tavaszi nap-éj egyenlőségének horoszkóp elemzése


Március 20. 11 óra 29 perckor véget ér az asztrológiai előző év.

Addig még a Halak jegyében jár a Nap, aminek üzenete számunkra, hogy miként tudunk elfogadni dolgokat, a Sorsot, hogyan tudunk feloldódni az Egységben, mit is jelent számunkra az Egység? A Halak energiája sokszor ködös, illuzórikus helyzeteket tud teremteni, viszont mivel itt feloldódnak a határok, sokkal könnyebb megtalálni azt a hidat, mely összeköti a fizikai síkot a transzcendentális síkokkal. Spirituális utazásokra kiváló ez az időszak, de mindig fókuszban kell tartanunk legbensőbb Önvalónkhoz a visszautat, különben elveszhetünk!
A bennünk lévő archetípusra jellemző:
A minden Egy érzékelője és képviselője. Ő nem csak együtt érző és empatikus, hanem valóságosan is átéli, hogy énhatárai elmosódnak, és a másik ember fájdalma neki okoz kínokat,de a másik ember örömei is őt lelkesíti. Motivációja: hogy a világ fájdalmát enyhítse, önzetlen szolgálatban, önfeladásban és áldozat vállalásban ölt testet. Ez kiszolgáltatottá és védtelenné teszi. Óriási belsőerő és jellembeli szilárdság kell ahhoz, hogy énje a vállalt célt szolgálja, és ne a környezet mohó önzésének essen áldozatul. (megmentő szerep) A Halak típusban legnagyobb a késztetés arra, hogy elmeneküljön az anyagi világ realitása elől: ködös miszticizmusba, drogokba, alkoholba. Tanulási feladata: hogy ebbe a világba csak tanulni jött és ez nem az ő hazája. 
Több fejlődési szinten megjelenhet a személyiségben:
Alsó: Gyáva- Képtelen felelősséget vállalni. Áldozatiság. Ego feladása, félelem a világtól.
Középső: Poéta- Minden helyzetben önfeláldozó. Rózsaszín szemüveg. Vágyik az egységre.
                            Elfordul a realitástól.
Felső: Egyesítő- Egység teremtése. Minden egy, és oszthatatlan. Mistika unió. A személyiség
                           feloldódik. Anyagtól függetlenedik.

I  Neptun – A Mágus, A Mester ( A Szeretet Angyala)


Ez a belső személyiség lehet benned nő és férfi is. Ruhája valószínű, hogy hosszú palást, de lehet, hogy fehér angyal, szárnyakkal, ködbe burkolózva. Megértéséhez tökéletes önátadás szükséges, mert természeténél fogva határtalan. Úgy értheted meg a legjobban, ha összeolvadsz vele…
Ő a magasabb dimenziókkal való érzelmi összhangot szimbolizálja, valamint a létezés magasabb síkjai iránti vágyódást és lelkesedést. Azt a vágyat jeleníti meg, hogy a tudatosság egy más szintjén elveszítsd önmagad, és minden anyagi korlátozottság alól mentesülj. Feloldja a tudat régi, nagyon rendezett mintáit. A szaturnuszi erőket egészséges életszemléletté kell formálni, hogy megnyílj a neptuni hatásnak anélkül, hogy feloldódnál a káoszban. Megmutatja neked az ego lebontásának lehetőségeit. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondani minden anyagi dologról, hiszen ez itt a földi síkon kivitelezhetetlen. Hanem azt jelenti, hogy az egész univerzum érted van, és te értük vagy. Mindenki mindenkivel össze van kapcsolva, egységben. Tehát semmi olyan nem történhet veled, ami ne téged szolgálna egy bizonyos szinten. Minden fizikai dolgot csak időlegesen birtokolhatsz. Ha kell, engedd el! Ha ragaszkodsz dolgokhoz, személyekhez, megakadályozhat abban, hogy feloldódj a spirituális és univerzális szeretetben. Belső Mestered megmutatja neked, hogy mi az, amin változtatnod kell. Mihez ragaszkodsz túlságosan is. Ilyenkor zavarodottság és bizonytalanság uralhat el, esetleg még menekülhetsz tudatmódosító szerekhez is, vagy egyéb álomvilágba, hogy ne kelljen szembenézni a változtatás időlegességével, és előidézed azt az illúziót, ami után vágysz. De ez nem megoldás, mert ebből kijózanodsz, és vár a valóság. Ilyenkor ezt az illúziót a belső Mester éli át, mert te elzártad a csatorna útját, hogy rácsatlakozhasson az univerzális szeretetre, ahol ugyan ezt megélhetné. Ha hagyod, spirituális fejlődésedhez segíthet. Merj hallgatni rá!
Most érezd át, milyen az, mikor általa csatlakozol ehhez az egyetemes szeretethez…

2017.03.20.  11:29

A 2012-től 2016-ig terjedő időszakot – amely átnyúlik kicsit még 2017-be – két lassú mozgású égitest, az Uránusz és a Plútó kvadrátja uralta. Korszakváltást jelölnek, emlékeztetnek arra, hogy nem ragadhatunk bele a múltba, nem szabad félni a jövőtől, az ismeretlentől. Az Uránusz energiái mindent felgyorsítanak – a Plútó pedig továbbra is partner a gyors, rohamléptékű változásokban, és abban, hogy felszínre hozza mindazt, amihez foggal-körömmel ragaszkodunk, ami a mélyben instabil.
A sarokházak az életünkben bekövetkező radikális, sorsfordító eseményeket mutatják, az indítóerőt. Ezen házaké a főszerep idén.
·         Rák aszcendens, melynek uralkodója a Hold, ami a születési uralkodó.
Az aszcendens az alapvető életenergiánkról és az egónkról ad felvilágosítást. Jung ezt personának nevezi, ami az automatikusan felvett maszk, azaz szerep az anyagi világban (ego). Megmutatja, milyen életstratégiákkal küzdünk a túlélésért, és hogyan tudunk leghatékonyabban, ösztönösen érvényesülni az anyagi világban. Spirituális szempontból egyfajta múltbeli hordalék, amely visszahúzó erő lehet, amennyiben nem sikerül hasznos eszközként alkalmaznunk életutunk során.
Rák: gondoskodás és a gondoskodásra vágyás jegye. a befogadás, megemésztés, asszimilálás, befelé fordulás, álom és tudatalatti, érzelmek. Vizes jegyekhez tartozik a misztika, a spiritualitás, a lelkiség és a titkok. A Rákot a múltra irányuló titkok izgatják. A Rák nagy feladata az új információ előtti megnyílás. Mivel túlérzékeny, ezt a túlérzékenységét kellene információ – érzékenységgé alakítania, de minden információt túl élesnek, veszélyesnek talál, ezért elzárkózik. Ha nincs ki megvédje a kegyetlen világtól, akkor páncélt növeszt. Meg kell tanulja, hogy a külvilág nem az ellensége, hanem segítője. Szép lassan és fokozatosan meg kell tanulja beengedni a külvilág felől jövő információt, és azt megemészteni, befogadni. Lassan le kell építenie védekező falait.
Hold:  család-gyökerek, belső otthon, érzelmi lenyomat, lelki élet, személyes kollektív tudat, tehetség, ciklikusság,
A Hold- az Ősanya és a kisgyermek is, az érzelmek, az ember lélek- történetének, sérülékenységének, érzékenységének és védettség- igényének szimbóluma.
Hosszú fejlődésre van szükség, amíg egy tudattalan kisgyerekből felnőtt, odaadásra kész nő lesz, aki utána anyaként családjának és gyermekeinek tudja szentelni magát, vagy önmaga lelkéről tud gondoskodni. Optimális esetben, az anya és gyermeke szinte teljes szimbiózisban lakik benned. Akkor tudsz magadról és másokról is gondoskodni, és meg tudod élni saját gyermeki éned segítségével a tehetségedet, intimitásodat, örömeidet.
A Hold együtt áll a Szaturnusszal a 6.házban, Nyilas jegyében, a Kígyótartó csillagképek alatt, a Tejúton.

Ez egy igen különleges isteni ajándék
főszereplőnőnknek, vagyis az idei vezető energiánknak.
A Kígyótartó, a beavatás és gyógyítás csillagképe. Az ősi kultúrában a kígyó az erőt, a belső erőt, belső energiát szimbolizálta. A Skorpió és Kígyótartó csillagkép átfedi egymást, összekapcsolódik az égen, a titokkutatás és a beavatás a Földön is együtt jelenik meg. A beavatás második szintje. Aszklépiosz a gyógyítás istene. Pálcája a caduceus a fehér/fekete kígyókkal a mágikus képességet és a teljességet szimbolizálja. A teremtő erők gyógyító és beavató hatása. A két kígyóerőt egy kézben tartó személy. Beavat felső/alsó világokba. Szellem és a lélek-ösztön ereje. A halál birodalma fölött áll.

Szaturnusz: Stabilitás. Felelősségérzet. Tervezés. Korlátok. Idő.
A bölcs öregember (A Sors) archetípusa. Az objektivitás törvényeit, és az emberi lélekben megnyilvánuló szabályszerűségeket képviseli. „Ember, vállald magadra a felelősséget azért, amit teszel és azért, ami történik veled!” Ő nem büntet, hanem kiegyenlít. Tanítása célja: próbára tenni az embert, és az anyagi céloktól a magasabb célok felé vezetni. Pontos utasításokat ad, és rámutat a nehézségekre. Ha ennek a szerepszemélyiségnek „igent” mondunk, az azt jelenti, hogy sorsunk elé állunk, és azt mondjuk: „Hozzám tartozol!” És akkor a küszöb őre megnyitja a kaput az objektív igazság felé.
6.ház: a szerzett karma, vállalt tehertételek, mindennapi rutinos tevékenység, tisztázásra váró ügyek, Tudatos elme rutin működése. Rendszerbe szerveződés.

Nyilas: Érték létrehozása, lelkesedés, önfejlesztés, értékképviselet, optimizmus és a magas ideák megvalósítása. „Minden úgy jó, ahogy van.”

Összefoglalva: Itt az ideje, hogy sérült női és gyermeki érzelmeinket felkutassuk, és meggyógyítsuk, páncélunkat levessük, hogy tudatosan élhessük meg azokat a magasabb célokat, melyekkel értéket  teremtünk magunkban és itt a Földön is. Itt az ideje, hogy elhiggyük, hogy a bennünk lévő isteni női minőség nélkül (férfiakban is!) nincs valódi Egység, nincs valódi Teremtés!


·        Aszcendens- Deszcendens tengely
A tengely aszcendensi oldalán (Rákban) található a Veszta (Hesztia) aszteroida - a Papnő női archetípus, a rituális tüzet, a tiszta lángot, a fókuszáló képességet és az alkímiát uralja, a láng őrzője,  az otthonok és a tűzhely védelmezője lesz.
Hesztia az egyik legsérültebb női archetípus. A női misztériumok (születés, élet, újjászületés) ismerője.  Megmutatja, hol tudunk lobogni, a tiszta női energiát hol tudjuk magunkból kibocsátani. Prominens a képletben,  hatalmas energiákat képes összpontosítani és remekül tud a céljaira koncentrálni.
A tengely deszcendensi oldalán (Bak) a Plútó kentaur található- A Transzformátor ( A Fekete Angyal)
A Plútó a bennünk lévő mágikus képesség arra, hogy gyökeresen átalakítsuk magunkat - vagy akár másokat is. Ehhez viszont előbb valaminek mindig pusztulnia kell. A Plútó által jelzett területen teljesen le kell omlania mindennek, amit saját magunknak hittünk, és a semmiből újra fel kell építenünk önmagunkat.
 Rögeszméje lehet a szabályok kíméletlen betartatása. Túlzó elvárásai valójában provokációk, mert ki akarja hozni a szélsőségeket az emberekből, amik miatt aztán megbélyegezheti őket. Generációjának feladata a társadalmi hasznosság fogalmának gyökeres átalakítása.
Plútó az alvilág, a tudatalatti ura. Ő őrzi az összes ásványi kincset mélyen a föld alatt. Ő a lélek legsötétebb zugába vezet. Annak, aki saját, mélyen elrejtett kincseit akarja felfedezni, és felszínre hozni, rendelkeznie kell azzal a bátorsággal, hogy alvilágába leszálljon. Eljuthat legmélyebb és legszörnyűségesebb érzéseihez és vágyaihoz. Felismerheti legsötétebb motivációit, és ekkor meglehet a bátorsága ahhoz, hogy a benne levő összes sötétséget megvalósítsa. A legalul lévőt felszínre kell hozni. Ezáltal alakul át, válik fényessé és világossá, és életet adó erővé. A Plútónál az elengedésről van szó.
A Plútó azt mutatja meg, mely területen tapasztal az ember élete folyamán belső átalakulást. Ha az ember önkéntesen gyakorol elengedést, akkor ez az átalakulás nem okoz fájdalmat.
Összefoglalva:  Egy tengelyt akkor tudunk jól megélni, ha a két végletből középre érkezünk meg, felhasználva a tapasztalatokat egy magasabb szintre!
A kapcsolatokban, külvilágban való drasztikus átalakulások várhatóak, melyek megtépázhatják érzelmeinket, mert tükrözik legbensőbb árnyékunkat, de ha be és elfogadóak vagyunk, megtudjuk szeretetben élni a tanításokat. A Plútó mögötti Nyilas csillagkép segítségével lehozza a Tejút tanításait. Magas szeretet-szellemiséggel átélt beavatódás. Az Aszcendens mögött lévő Egyszarvú csillagkép, megnyíló és befogadó szeretet szimbóluma. Tehát, érzékeny, gyermeki női oldalunknak fel kell nőnie, és felelősséget kell vállalnia önmagáért.

·        Chiron és Pallasz Athéné összefonódása a Halakban
A Chiron – a kulcs, mély karmikus sebek jelölője, a gyógyítás ajándékát ajánlja. A helye a horoszkópban azt mutatja, hogy mit kell elfogadnia, illetve törölnie az életéből az embernek ahhoz, hogy elérje a teljességet.  Chiron kozmikus hírvivő szerepét tölti be, idegen világok közötti híd, amely az ismert és ismeretlen összeolvadását sürgeti. Mindig valamiféle lelki sérülésre, megoldatlan problémára utal.
jegy-milyen jellegű a seb  ház- ahol a sebet szereztük
Pallasz Athene- A harcos királynő, bölcsesség istennője. Az önállóságot, az önálló gondolatokat, illetve az önálló gondolkodó képességet, a kreatív bölcsességet jelképezi. A kreatív, művészi, intelligens, modern nő archetípusa.
Halakban: Chiron az érzelmi természetű karmikus sebek teljes elengedését teszi lehetővé. Túlzott önfeladás, áldozathozatal, a feltétel nélküli szeretet illúziója. Hajlama, hogy az energiáit az érzelmi területekről a mentális törekvésekre irányítsa imaginatív.
Összefoglalva:  A ködös, „amazoni” sérelmeket kell feloldani, mert a határozott női bölcsességre most van szükség. A kulcs önmagunkhoz, ha nem akarunk alárendelődni áldozatként, hanem tudatosan használjuk harcos oldalunkat, aki ha kell, felvállalja a konfrontációkat, tiszteletben tartja és tartatja a határokat.

·         Az IC és MC tengely mutatja meg, mi az amiből indulunk és mi az elérendő cél, a megoldás.
Az IC és az MC is egy ellentétpárt jelképez: lelkünk gyermek és felnőtt oldalát. A gyökereinket, ahonnan lelki énünk táplálkozik, és ahova megnyugodni hazatér, illetve egyéni fejlődésünk csúcsát, életfánk koronáját. Az IC jegye meghatározza, hogy milyen érzelmi mintákat hozunk családi környezetünkből, gyermekkorunkból - azaz milyenek a korán bevésődött mintáink. Az MC életünk és fejlődésünk célja; ebből a jegyből egyre több és több tulajdonságot fejlesztünk ki magunkban ahhoz, hogy kiemelkedjünk eredeti környezetünkből, és lelkünk felnőtté váljon.
A Szűzből tartunk a Halak felé, a Fizikai Rendből az Egységbe, a Racionálisból a Spirituálisba.
Feladat: Az Egység védelmét megtalálni. Az összefonódás oldódásaként meg kell tanulnunk, hogy önmagunkból éljünk, és magunkkal foglalkozzunk. Részletekből a Teljességbe. Határok kitágítása a transzcendens felé. Függetlenné válni a külső körülményektől. A hibátlan tökéletesség megteremtésén való sziszifuszi munkából, az áldozatvállalás, személytelen szolgálat, szeretetteli eggyéválásba, vissza az Egység állapotába, ahol mindenki egyforma, csak a viselkedési minták különböztetnek meg minket. Láss a maszk mögé!
SZŰZ f
HALAK l
-          Analitikus gondolkodás
-          Gyakorlatiasság, tökéletesre törekvés
-          Munkabírás
-          Szerénység
-          Rend, pedáns
-          Kiszámítható
-          Kritikus, reális

-          Egység, Szeretet kimutatása. Érzelmek megélése.
-          Határtalanság
-          Szolgálatkészség
-          Önfeláldozás
-          Álmokat valóra váltani!

  • ·        Nap, Vénusz, Merkúr együttállás a Kos 10. házban

A hivatás, célok házában jelöli a sikereket, elismertséget. A tudatos, női kommunikációt.
Tehát, ha sikerül meggyógyítani az előzőekben vázolt sérült női részünket, létrejöhet a harmónia értelem és érzelem között. Figyelni kell a Kos tüzes energiájára, ami túl hevességet okozhat, ha nem vagyunk elég tudatosak!

  • ·        Numerológiai rendszer

2+0+1+7= 10/1  Kreativitás, Önbizalom
Mivel a Világegyetemben minden az energia egyfajta formája, a ciklusok törvénye mindenre egyaránt érvényes. Mindennek meg van a maga ideje. Kilencéves ciklusokban váltakoznak a feladatok is. (Egyéni ciklusunk aktuális számát kiszámolhatjuk: 2017+születési hónap+születés nap)
Új ciklus kezdődik idén. A kreativitás, az új magok elvetésének ideje, új lehetőségek indulhatnak csírázni. Tervezés, elhatározások, lehetőségek feltérképezésének ideje.

Egyéni szinten:
- Légy úrrá bizonytalanságérzeteden, gátló, akadályozó hajlamaidon, függőségeiden! Tekints kihívásként rájuk!
- Fejlessz ki idén magadban egyfajta önbizalmat, hogy képessé válj kockázatot vállalni, hogy merj belekezdeni valami új dologba! (Akár új viselkedésmódba!)
- Merj kreatívan tervezni! Vedd észre a lehetőségeket!
- Találd meg belső biztonságodat, energiád pozitív kifejezési formáit!

  • ·        Tarot2 + 0 + 1 + 7 = 10.
 A 10-es szám a tarotban a Szerencsekerék lapja, amelyik a sorsfordulatot mutatja. Elsődleges üzenete: semmi sem tart örökké, egy ciklus véget ér, és egy új kezdődik el.
Jupiter-lehetőség, fordulat; újrakezdés, gyarapodás, kreativitás, nagy áttörés, önmegvalósítás, váratlan szerencse. Szerencse kerék forgandó. Találj vissza a tengelyedhez!
A Szerencsekerék tehát arra az ősi feszültségre figyelmeztet, amely a szabad akarat és a sors között áll fenn az emberi gondolkodás kezdeteitől fogva. Emlékeztet minket arra, hogy valamilyen választási lehetőségünk mindig van: ha megváltoztatni nem is vagyunk képesek a sors irányát, legalább saját reakcióinkat, az élet kihívásaira adott válaszainkat megválaszthatjuk tudatosan. A lap egy új kezdetet, életünk egy új fejezetét jósolja meg. Csak rajtunk áll, hogy ez jó lesz-e vagy rossz. Jelentheti továbbá a végső elhatározás idejét is, vagy pedig a történések befolyásolhatatlanságát.

  • ·        Kínai horoszkóp  2017. 01.28.- 2018.02.18A kínai állatövi jegyek közül 2017-ben a (Tűz) Kakas éve. A Kínai horoszkópban a Kakas a tizedik jegy nyugati asztrológia szerint a Szűz csillag jegyet jelképezi. Felül a Jin Tűz alul a Jin Fém. A  tűz megolvasztja a fémet, és perzselő, izzó, feszült hangulatot teremt úgy társadalmi és politikai, mint személyes szinten. A 2017 évben szükségünk lesz a türelmünkre a, nyugalmunkra és önuralmunkra.
2017-ben a Kakas arra ösztönöz bennünket, hogy a pontosságra, következetességre, figyelmességre összpontosítsunk, hogy hangoljuk össze a nagyobb terveinket/cselekedeteinket, arra, hogy ébredjünk fel végre a téli álomból, és arra is, hogy többé ne halasszuk holnapra azt, amit ma megtehetünk.
A Tűz Kakast a Yin elvei irányítják, amelyek megértéssel, melegséggel, szeretettel ruháznak fel. 2017-ben elérkezik hát az idő arra, hogy elmerüljünk a családi életben, ráleljünk a békére és a harmóniára, közelebb kerüljünk a szeretteinkhez, barátainkhoz. De mivel a Kakas uralkodó eleme a fém, számítani kell gyakori váratlan, helyzeteket felforgató eseményekre. A legfontosabb, hogy ilyenkor meg tudjuk őrizni a rugalmasságunkat és a belső erőnket. Ami a tűzszünetet illeti, az ősz lesz a legstabilabb, illetve az utolsó két hét mindegyik évszakból.


Felhasznált irodalom: Griga zsuzsa, karmaassztrológus: 2017 BOLYGÓ ÁLLÁSAI
                                    Peter Orbán: A személyiségben lakó 12 Archetípus
                                    Kínai horoszkóp: http://twice.hu/horoszkop/kinai-horoszkop-2017-kakas-eve

                                       Dan Millman: Erre születtélNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése