2017. január 30., hétfő

Érzelmi intelligencia

Az érzelmileg intelligens emberek 10 szokása

1. Saját érzéseiket fejezik ki, és nem embereket vagy helyzeteket jellemeznek pl.:
 "Hát ez nevetséges!" helyett: "Türelmetlen vagyok". - "Te egy érzéketlen bunkó vagy!" helyett: "Szomorú vagyok, és el vagyok keseredve." - "Úgy vezetsz, mint egy őrült!" helyett: "Nagyon félek!"
2. Különbséget tesznek a gondolat és az érzés között pl.: Gondolat: "Úgy érzem magam, mint egy..." - "Az az érzésem, mintha..." Érzés: "...(érzést kifejező szó) vagyok"
3. Felelősséget vállalnak saját érzéseikért pl.: "Úgy viselkedsz, hogy az ember persze, hogy féltékeny lesz" helyett: "Féltékeny vagyok".
4. Saját érzéseiket felhasználják döntéshozatalkor pl.: "Hogy fogom érezni magam, ha ezt teszem?" - "Hogy fogom érezni magam, ha nem ezt teszem?"
5. Kimutatják, hogy tiszteletben tartják mások érzéseit pl.: Azt kérdezik: "Hogy fogod érezni magad, ha én ezt teszem?" - "Hogy fogod érezni magad, ha én nem ezt teszem?"
6. A düh bénító érzését helyettesítik a változtatás energiát adó vágyával A harag, a düh érzését képesek átalakítani úgy, hogy energiát érezzenek magukban a helyzet produktív megoldására.
7. Elismerik és megerősítik mások érzéseit pl.: Empátiát, megértést és elfogadást mutatnak mások érzései iránt.
8. Gyakorolják, hogyan lehet a negatív érzésekből pozitív értékeket teremteni pl.: Azt kérdezik maguktól: "Mit is érzek én most?" - "Mit szeretnék érezni e helyett?" majd pedig "Mit tehetnék azért, hogy így érezzem magam?" Azt kérdezik másoktól: "Mit érzel most?" majd "Mi segítene neked abban, hogy jobban érezd magad?"
9. Nem utasítanak, ellenőriznek, kritizálnak, ítélnek meg, illetve oktatnak ki másokat Felismerik, hogy nem lehet jó érzés ilyen viselkedésben "részesülni", ezért kerülik az ilyen megnyilvánulásokat.
10. Elkerülik azokat az embereket, akik csökkentik önbecsülésüket, vagy nem tisztelik érzéseiket Amennyire lehetséges, magas EQ-val rendelkező emberek társaságát keresik.
FORRÁSgrow.hu

2017. január 26., csütörtök

Hamupipőke és az ő Királyfija- a társfüggőség alap mintái


Mesehősök, akik köztünk járnak - avagy szerepzavarok, a felnőtt életben
3. Fejezet

Hamupipőke és az ő Királyfija- a társfüggőség alap mintái

  • A Hamupipőke komplexus egy egyre gyakoribb generációs jelenség összefoglaló neve. Elsőként Colette Dowling használta az elnevezést könyvében, melyben az olyan nők félelmeit írta le, akik rettegnek a függetlenségtől, és valójában arra vágynak, hogy egy erős férfi viselje gondjukat.
A társfüggőség vagy kodependencia a másik embernek, a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését. A társfüggő személy másoktól teszi függővé önértékelését, véleményét, hangulatát vagy tetteit, élete nehézségei miatt másokat okol, ahelyett, hogy felvállalná a felelősséget. Nem érzékeli a határt önmaga és mások között, könnyen befolyásolható, ugyanakkor akaratos és manipulatív, kapcsolataiból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság. A társfüggőség következménye és lételeme az emberi játszmák útján történő manipuláció. A társfüggőséghez két ember kell, egy társfüggő kapcsolat kialakulásáért mindkét fél felelős. A társfüggőség oka: A társfüggőség egy gyermekkori trauma következménye: A gyermek élete kezdetén függ a szüleitől, különösen édesanyjától, hiszen számára az anyával való kapcsolat megszakadása a halált jelentené. Éppen ezért, ebben a függő viszonyban teljes biztonságban kell érezze magát. Ha a gyermek (különösen élete első hat hónapjában) ezt nem kapja meg, folyamatosan keresni fogja, így felnőttként is a biztonságot nyújtó társat keresi majd kapcsolataiban, tehát társfüggővé válik.
  • A mesében és az életben Hamupipőke Hamupipőke jóságos édesanyja korán meghalt, később apja is, de előbb beszerzett egy mostohaanyát. Két lánytestvére és mostohája cselédnek használta Hamupipőkét. Rossz ruhákban járt és nem volt semmije, senkije. Nem meglepő, hogy azt a döntést hozta, hogy mások értékesebbek, mint ő. Hamupipőke az “én nem vagyok oké - te oké vagy” életpozíció eszményi megtestesítője. Míg nővérei szórakoztak, ő takarított. Irigyelte őket és titokban utánozta minden mozdulatukat. Semmilyen tapasztalatot nem szerzett az életről és az emberekről, főleg a férfiakról nem. Csak ábrándozni mert arról, hogy egyszer neki is lesz szép ruhája és valaki őt is észreveszi. Tündér-keresztanyja (megmentő) segítségével átváltozott, és elment a kastélyban tartandó bálba, ahol a királyfi rögtön beleszeretett. De Hamupipőke semmit sem tett azért, hogy benne maradhasson a kapcsolatban, mert attól félt, ha nem szalad el időben, kiderül a mínuszsága.
Amit tudunk Hamupipőkéről: - Feltételhez kötött boldogság, előtte kicsit szenvedni kell. (gyermekkori betegség, kórház, szülő távolléte vagy elvesztése) - Testvéri kapcsolatai „mostohák”, rivalizálók.. ( Nem feltétlen igazi mostohatestvért jelent. De a kapcsolat nem harmonikus.) - Alacsony önértékelés, önbecsülés.: „ Nem vagyok elég jó, elég szép, elég okos.” - Mások értékesebbek (testvér, barátok, munkatársak, párkapcsolat) - Igénye van rá, hogy megmentsék, gondoskodjanak róla. Egyedül önállótlan. (Felnőtt rokon, barát, vagy maga a társ.) - Sorskönyvi programja: Ne légy fontos!, Ne nőj fel!, Szerezz örömet másoknak! Ne légy normális! - Kapcsolataiban szellemi szintkülönbség. - Intimitás problémák (Szexuális problémák is, egészséges minta hiányában.) - Apa komplexus (Akiben csalódott, hiszen mást választott, vagy elment.)
  • A mesében és az életben, a Királyfi Történetünk másik főhőséről, a Királyfiról tudjuk, hogy nem érte be a környék szép lányaival. Pedig alkalmas jelölt lett volna elég, de egyikkel sem volt megelégedve. Valami különlegesebbre vágyott. Feltételezzük hát, hogy “én oké vagyok – te nem vagy oké” személyiség volt, akinek senki sem elég jó, mindenben és mindenkiben talál hibát. Aztán ott volt a gyémánt cipellő, ami szintén különleges volt. És maga a kaland, a titokzatos eltűnések, az elérhetetlenség illúziója, mind, mind vonzóvá tették az ismeretlen lányt, és szerencséssé azt, aki e csodát megszerezheti. Ez a forgatókönyv már megfelelt a királyfi kényes ízlésének. El is indította szolgáit, megkeresni a szép lányt. Ha maga találta volna meg, a kemencepadkán, rongyokban, nem biztos, hogy rápróbálta volna a cipellőt. De mire az ő színe elé érkezett, a leányzó ismét tündöklő és különleges volt. Berne szerint, igazi kis „mitugrász”, aki kétszer is elengedi a nőt, anélkül, hogy megtudná ki ő. Majd lemarad a futóversenyben, holott a lány fél pár üvegcipőben sántikál előtte. Később, ahelyett, hogy ő indulna a keresésére, egy barátját küldi a lány után. Végül, alig egy heti ismeretség után feleségül veszi a zűrzavaros nőt.
Amit tudunk a Királyfiról: - Feltételhez kötött boldogság (Párkapcsolatban kell élnie, amiben persze nem leli meg tartós boldogságát, mert hajtja a vadász ösztön!) - Nárcisztikus hajlam (Valójában, nála „gyengébbet” keres.) - Amije van, azt kapta valakitől. (Örökség, partner tulajdona) - Sorskönyvi parancsai: Ne csinálj semmit! - Probléma a felnőtt nőkkel. (Saját felnőtt pozícióját nem használja a kapcsolatban. Szülői minta sérülése.) - Felelősség hárító. - Elköteleződés nem megy neki. (Felelősséget kellene vállalni. Vadászösztönt nem tudja elnyomni.)
Történetünk valójában az esküvő után kezdődik. Hamupipőkéből valószínűleg szomorú királyné lett. Mitől lett volna boldog? A -+ életpozíciójú személyiség hajlamos a depresszióra. Azt képzelte, ha egy királyfi felemeli őt magához, akkor mindörökre megszabadul szigorúan titkos mínuszságától, attól az érzéstől, hogy valami nincs rendben vele. De hamar kiderült, hogy a királyfit a keresgélés meg a szóba jöhető esélyesek kiszűrése sokkal jobban izgatta, mint a már megszerzett Hamupipőke. Csak természetese, hogy miután ilyen nagy erőfeszítések árán beszerezte, annak az a dolga, hogy ezentúl őt szolgálja. Ráadásul, az is kiderült, hogy nem is olyan gazdag, amilyennek kinézett. A királyfi nem törődött ifjú felesége érzéseivel, tulajdonképpen ezt eddig sem tette, nem is ígért ő ilyesmit. Inkább csak zavarta annak sérülékenysége és szomorúsága.
  • Az életben is jönnek a párkapcsolatban, és a hétköznapokban a gondok. A Hamupipőke komplexusos nők, ha nem fejlesztik önismeretüket, társfüggők lesznek. A folyamatosan tomboló önbizalomhiányuk miatt, nem mernek kiállni magukért, nem mernek változtatni. Legszívesebben otthonülő, sütit sütögető, önfeláldozó életet élnek. Egyéni karrierről, sikerekről álmodni sem mernek! Csalódhatnak is, mert az erős férfiról kiderülhet, hogy mégsem olyan erős! Legalábbis, nem abban, amiről ők gondolták! A Királyfiak meg vadászösztönük kielégítésében lelik örömüket, majd hazamennek és megeszik a még melegen tartott, süteményüket.
Felhasznált irodalom: - Eric Berne: Sorskönyv - Dr. Váry Annamária: Hamupipőke szindróma- cikk részletek
Most gondold át, jellemző-e rád valamelyik karakter, és melyik szerepedben szoktad ezt a figurát használni! Írj magadnak listát erről!
Minden szerepszemélyiség, életpozíció, sorskönyv, megváltoztatható! Megoldások a Tranzakciós tréningen!

Pán Péter, Wendy és Csingiling karakterek


Mesehősök, akik köztünk járnak - avagy szerepzavarok, a felnőtt életben
TÓTHNÉ BOCSI SZILVIA- LÉLEKTÜKÖR ÖNISMERETI MŰHELY·2017. JANUÁR 21.

2. Fejezet
Pán Péter, Wendy és Csingiling karakterek- Gyerek- Szülő- Megmentő kapcsolatok
- Péter, a férfi- az “Áldozat”, aki sosem nő fel
Pán Péter meséje annak az embernek a története, aki nem nőtt fel. Az örök gyermek, vagy a Pán Péter szindróma a gyermekkor fejlődési szintjén megrekedt felnőtt ember jellemzője.
Nem vállal életkorának megfelelő tevékenységeket, s úgy éli életét, mint egy nagyra nőtt kisgyermek. Nem fog felnőni, örömei gyermeki örömök lesznek, nem vállalja a felnőttség kihívását, s mindenekelőtt az elköteleződéseket kerüli el.
Az látszik hogy amennyiben esetleg szülővé válik, nem képes saját gyermekeivel szemben kielégítő módon felelősséget vállalni. A felelősséget az viseli, aki felel a gyermek igényeire. A Pán Péterek ezt lehetőleg másra ruházzák. Saját felnőtt én állapotukat alig használják, elvárják hogy egy felnőtt én-állapottal rendelkező személy átvállalja tőlük a döntésekkel járó terheket. Erre a szerepre is van jelentkező, a mesében az a személy: Wendy, akihez szinte rögeszmésen ragaszkodik Péter.
A Pán Péter típusú egyén a sorskönyvi programozás következtében azért konzerválja a gyermeki létét, mert az jól ismert, biztonságos, és a későbbi életkorok valamiért rémisztőnek tűnnek számára. A Pán Péter szindróma abban tér el a az elhúzódó serdülőkor jelenségétől, hogy az érintettekben fel sem merül, hogy szeretnének felnőtté válni, felnőtt életmódot folytatni.  Ez persze nem zárja ki, hogy másik én-állapotában ne lenne felelősségvállaló!
Azokat az embereket, akik úgy érzik, egyáltalán nem sikerült felnőniük, és hogy egy felnőtt testébe zárt gyerekként kell élniük, gyakran kihasználták kiskorukban, akár szexuális zaklatásról van szó, akár lelki vagy testi fenyítésről, akár arról, hogy játék helyett csak dolgozniuk volt szabad. A túlzott gondoskodás, a szülők helytelen magatartása is okozhatja, így például ha minden problémát megoldanak helyette és minden konfliktust helyette vívnak meg. „Ne nőj fel!” parancs- többnyire édesanyától származik. Parentifikáció gyanús történet, ahol annyira szoros az anya-gyermek kapcsolat, ami kicsukja az egészséges, felnőtt párkapcsolatot, mind a két fél számára. Valójában, a mentális köldökzsinór nem lett elvágva. A szülő bűntudatot kelt! „Itt tudnál engem hagyni? Hát ezt érdemlem?” Ezért Péterünk nem tud hosszútávon elköteleződni. Legalábbis lélekben nem! Ettől még élhet házasságban! Ennek elsődleges jele, az igazi intimitás kerülése.
Jellemző még:
·         Alacsony érzelmi intelligencia.  Az érzelmi intelligencia az a képesség, amelynek segítségével saját és embertársaink érzelmeit felismerjük, azonosítjuk, értelmezzük és kezeljük. Érzelmi intelligenciánk hatással van emberi kapcsolataink minőségére, a stresszel szembeni magatartásunkra és tanulási, munkahelyi eredményességünkre is. Az érzelmi intelligencia (EQ) olyan képességek összefoglaló megnevezése, mint az önmagunk ösztönzése, a csalódásokkal dacoló, rendíthetetlen kitartás, az indulatok lefékezése, a vágykielégítés késleltetése, hangulatváltozásaink kiegyensúlyozása, az empátia és a remény.
·         önbizalomhiány az alacsony fokú küzdési képesség a túlságosan zárt család a túl szorosan kötődő (gyermeküket mintegy kisajátítani vágyó) szülők is.
- Wendy- a “Gondoskodó anya/ Megmentő
Wendy-szindróma: azokra a nőkre használjuk, akik úgy viselkednek partnereikkel, illetve azokkal, akik közel állnak hozzájuk, mint az aggódó anyukák.
Jellemzők:
– folyamatosan törekednek arra, hogy partnerük minden igényét kielégítsék, – ha úgy érzik ebben kudarcot vallottak, bűntudat gyötri őket, – azt gondolják, hogy partnerük képtelen túlélni nélkülük, (holott „Péterük” gyakran – kényelmi szempontokat szem előtt tartva – egyszerűen nem szeretne felnőni és szembenézni a felnőttkor kihívásaival.) – rettegnek az elutasítástól és a kudarcoktól, – kórosan alacsony az önértékelésük, – gyakran érzik magukat magányosnak, (még akkor is, ha kapcsolatban élnek) – nincs megfelelően kialakult énképük, – személyiségük nem teljesen kiforrott, így sokszor saját véleményüket illetően is bizonytalanok, (például azzal kapcsolatban is, hogy mit szeretnek elérni az életben) – fontos számukra, hogy elfogadható képet alakítsanak ki magukról, – önbizalmuk nagyban függ mások elismerésétől.
·         A szülői rész domináns a személyiségben. Váltakozik a Kritikus és a Gondoskodó állapot. Szülői rész jellemzői: 1. Kritikus szülő: amit az egyén ellenőrzésre, irányításra, bírálatra és utasítások adására használ. Funkciója: normák, szabályok érvényesítése és az ellenőrzés. + védelmet és biztonságot jelent, túlzásai károkat okoznak - egy másik személy méltóságát sértő, leértékelő bírálat, eltúlzott kontroll, indokolatlan védelem, szabályok formális kezelése, önmaga és mások öncélú korlátozása. 2. Gondoskodó, jóságos szülő: magáról vagy másokról gondoskodik. +testi és szellemi táplálékot ad, vigasztal, segítséget nyújt, bátorítja az önálló cselekedetet, örül a sikernek - túltámogató, korlátlanul megengedő, felelősség hárító, a másik igényeit nem veszi figyelembe. Amikor a szülői rész a felnőttel csúszik össze az előítéletesség és a hiedelmek uralma a jellemző. Ha a gyermeki részt ki zárja, akkor öröm és játékosság nélküli életvitel jellemzi. Érzéketlen,előítéletes,merev,címkéző. Szülői programozottság uralja. Intimitástól fél!
·         Ne légy gyerek!- sorskönyvi parancs a szülőktől: Nincs engedély játékra, komolytalanságra, haszontalan időtöltésre. Alázatos, jó problémamegoldó, engedékeny, segítőkész. A szülő nem tud felnőni, tehát a gyereknek kell.
- Csingiling- a”Megmentő tündér”/ Jóbarát
Csingiling-szindróma, vagyis az a jelenség, mikor nem mer valaki fontos kérdésekben megnyilvánulni, és inkább kicsit butácskán adja elő magát, csak azért, hogy elkerülje a konfliktusokat. Viszont, ő tudja magáról milyen “különleges”! A mesében, Péter legjobb barátja Csingiling, egy közönséges tündér, aki gyakran féltékenyen védi a fiút. Tündérport használ, mikor segíti Pétert.
·         Ha a felnőtt részt kizárja, akkor döntésképtelenség jellemzi és szünetel a valóság észlelése.
·         Gyermeki részek dominánsak
Alkalmazkodói rész: kifejezi hogyan viszonyul az egyén a társadalmi elvárásokhoz, követelményekhez. Ily módon kerüli el a veszélyes dolgokat, elfogadtatja magát a világban. Alkalmazkodással védekezik, ha fenyegetést tapasztal.
- Alávetett, alárendelt gyermek: Az a viselkedés, mely révén a szülők követelményeinek majd társadalmi elvárásoknak való megfelelés, alárendelődés, a szabályok követése megvalósul. A szocializációhoz nélkülözhetetlen. Negatív része, ha valaki, akkor is alárendelődik, ha ezt semmi sem indokolja, pedig képes lenne maga is dönteni (áldozat szerep). - Szabad, természetes gyermeki rész : szabadon kifejezi érzéseit, igényeit, azt teszi, amihez kedve van, tekintet nélkül a belső szabályokra, korlátokra, elvárásokra. Független. Viselkedését vezérli: belső indítékok, pillanatnyi ötletek, kreatív fantázia. Feltétlenül kell a testi-lelki igények kielégítéséhez és az egészséges kapcsolatokhoz. Önérvényesítése kizárólagos, nincs tekintettel másokra.
·         Szerezz örömet!- szülői parancs Figyelmesség, szolgálat, együttműködés, szeretet vágy jellemzi. Rejtett üzenete: Ne törődj magaddal! Ne mondj semmit! Ne légy fontos! Ne különbözz!
·         Megmentő: Olyan személy, aki fölérendelt pozícióból ajánlja fel segítségét másoknak, azon vélekedése alapján, hogy “azok nem elég jók ahhoz, hogy segítsenek magukon” Azt érzi, hogy erős, győztes és mindenhez ért. Másokban hálát, lekötelezettséget, illetve dühöt produkál.


Ezek közül a karakterek közül, egyikre sem jellemző a felnőtt állapot, és még lehetne tovább fejtegetni ennek okát. (Amit majd a Tranzakciós tréningen meg is teszünk!)
Most gondold át, jellemző-e rád valamelyik karakter, és melyik szerepedben szoktad ezt a figurát használni! Írj magadnak listát erről!
2017. január 19., csütörtök

Te milyen színdarabot játszol életedben?


Mesehősök, akik köztünk járnak - avagy szerepzavarok, a felnőtt életben


TÓTHNÉ BOCSI SZILVIA- LÉLEKTÜKÖR ÖNISMERETI MŰHELY·2017. JANUÁR 19. 1.fejezet Te milyen színdarabot játszol életedben?

Életünket felfoghatjuk úgy is, mint egy színdarabot, melynek van egy alap sztorija, szereplői, stábja. A Rendező mindig Te vagy! Hogy mi történik a függöny felhúzása előtt és után, a Te döntésed. Menet közben is alakíthatod a színpadon történteket. Kizárólag a Tudatossági szinted határozza meg, hogy egy klassz vígjátékot élsz, vagy egy szerelmi drámát, esetleg egy tragédiát.
Eric Berne alapján a Sorskönyvanalízis módszerével közelebb kerülhetünk saját életünk, és legfőképp önmagunk megismeréséhez.
Ebben a sorozatban közelebbről megvizsgáljuk „színészeinket”, a mesehősökön keresztül.
Hétköznapi életünkben különböző szerepeket kell betöltenünk, melyeket különböző személyiség részünk tölt be. Egy új szerepnél, „castingra” (szereplőválogatásra) hívjuk belső személyiségrészeinket, akik közül kiválasztjuk a legjobban produkáló jelöltet.
Hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie a jelöltnek, azt leginkább belső forgatókönyvünk fő témája szabja meg! ( http://www.lelektukormuhely.hu/p/tranzakcioanalizis-modszere.html)
Attól is függ, hogy statisztának, mellékszereplőnek, vagy esetleg főszereplőnek hívjuk életre a jelöltet. A karaktert az eddig megtapasztalt mintákból, mesékből, archetípusokból építjük fel.
A szerepre több szereposztást is alkalmazhatunk, sőt beugró szereplőknek is fizethetünk. Természetesen sorskönyvi zsetonokkal! :)

Tedd fel magadnak a kérdést! A Te darabod milyen stílusú?

2017. január 3., kedd

hírlevél frissítés


Kedves Lélektükör Látogató!


Minden heti hírlevélben egy rövid, de gyakorlatorientált cikk mellett, gyakorlatokat is kapsz, mellyel fejlesztheted önismereted, tudatosságod!

INGYEN!

Iratkozz fel, ha Neked is fontos, hogy 
A JELENBEN HARMÓNIÁBAN ÉREZD MAGAD!2017-ben ÚJ és a már megszokott tréningekkel, videókkal, cikkekkel jelentkezünk!

Figyelem! Gmail rendszer esetén, figyeld a PROMÓCIÓ mappát! Ha rendszeresen szeretnéd megkapni a leveleket, ajánlatos elmenteni címem a címlistába! Vagy a beérkezett hírlevélnél, szűrő létrehozásával:"A program mindig jelölje meg fontosként", "csillag" kipipálással!Kedves Feliratkozó!
 Mostantól információkat fogsz kapni  az aktuális programokról, tréningekről, és érdekes cikkeket olvashatsz önismeret és párkapcsolati témában.Feliratkozás után nézd meg a köszöntő emailt!
Név*
Email*
Telefonszám