2017. október 14., szombat

Ismerd meg a különböző generációkat!Ismerd meg a különböző generációkat!
Figyelj a veszélyre, ami felé haladunk!


A generáció-elmélet két amerikai szerző, William Strauss és Neil Howe nevéhez fűződik.
A csoportok megnevezése csupán azt a célt szolgálja, hogy jobban megismerjük a jellemző tulajdonságaikat, megértsük és elfogadjuk egymást. De ne feledjük, hogy ezek általános jellemzések! Lehetnek átfedések a csoportok között, vagyis egyéni szinten lehet jellemző ránk több csoport tulajdonsága is.
A generációk között lévő kommunikációs, érzelmi, kognitív (gondolkodás, értelmezés) különbség egyre problémásabb. Az online tanulás, kommunikáció, kapcsolattartás miatt, egyre nagyobb hangsúly van téve a külsőségekre, felületességre. A virtuális valóságban kezdünk egyre több időt eltölteni, ahol leszűkül a személyes kontakt, és az érzelmek megélését nem tudjuk online közvetíteni. Rengeteg félreértéshez vezet, hogy a kommunikációból kimarad a metakommunikációs rész. Bátrabban minősítünk bárkit, és bármit, mert „arc nélkül”, ezt meg lehet tenni. A következményekkel kevésbé foglalkozunk. Így csökken a felelősség felvállalása is. Gondolkodni szinte már nem is kell, hiszen minden infó fent van a hálón. A médiából, netről jövő komoly hatás, szokásainkat megváltoztatja, majd elvárásainkat, hogy mit szeretnénk magunktól, a többiektől, a világtól.
Pedig, az igazi Élet az offline világban zajlik, ahol kezelni kell a konfliktusokat, felelősséget kell vállalni tetteinkért és kommunikációnkért, a határokat be kell tartani. Az empátiát és érzelmi intelligenciát csakis az offline világban lehet megtanulni, és gyakorolni. És akkor még nem is beszéltünk a spirituális intelligencia fejlesztéséről!
Nagyon sok előnnyel jár az internetes háló által elérhető információ áradat, de legalább annyi hátránnyal is az emberi kapcsolatokra, és önmagunk beszűkülésére!


Figyeljünk oda magunkra, és a fiatalabb generációra, hogy ne magányos, „robotpilóta” üzemmódban éljünk! Beszélgessünk többet, ápoljuk a kapcsolatainkat, járjunk a természetbe, figyeljünk testünk ápolására, foglalkozzunk belső világunkkal!
És most lássuk a generációk ismertetését:


Kép: Integrál Akadémia
Kép: ohe.hu


Veterán generáció (1925-45-ös évek) ÉPÍTŐK

Már jellemzően nem aktív munkaerő-piaci generáció. Többnyire egy munkaadónál, egy szakterületen dolgoznak egy életen át. A háború és a világválság gyermekei olyan környezetben nőttek fel, amelyben az alkalmazkodás a siker záloga. Elmondhatják, hogy egy új világot építettek fel, ahol értékes tudást és tapasztalatot halmoztak fel, de sokszor ragaszkodnak a régen még jónak tűnő megoldásokhoz.Baby-boom generáció (1946-64 évek) PRÓFÉTÁKA „baby boomerek” a háború utáni nagy remények szülöttei, akik felcseperedvén elutasították a szülők merev erkölcsi felfogását, új kultúrát teremtettek maguknak. Békére és nagyobb szabadságra vágytak, kinyíltak a világra, toleránsabbak, kíváncsibbak lettek elődeiknél. Önálló véleményük volt, helyet követeltek maguknak a közéletben, a politikai aktivizmus életformává vált. Nem érhetett volna el sikert e szellemi közeg nélkül az afro-amerikai polgárjogi harc és a feminizmus sem. Ez a korosztály egy rendkívül felkészült, tettre kész és sokat megélt nemzedék. A baby boom generáció tagjainak egész élete során jellemző volt a viszonylagos szűkösség szerte a világban, ezért ők idejekorán megtanulták, hogyan kell takarékosan gazdálkodni az erőforrásokkal. Általában véve elmondható, hogy ők azok, akik számára a „kenyér még szent”. Ők azok, akik képviselői közül sokan még tudnak csirkét bontani és lekvárt főzni, vagy felesleges tárgyakat újrahasznosítani. Az ezredfordulóra nagyon sokan e nemzedék tagjai közül passzívvá, kiábrándulttá és cinikussá váltak, de többen is felfedező, kíváncsi érdeklődéssel fordulnak az okkult és sprirituális dolgok felé.
Fontos számukra a tekintélytisztelet, mint szülő, tanár, főnök szava megkérdőjelezhetetlen. A társadalmi normák is számukra fontosak. A munka, család, vallás jelenti számukra a mindennapok pilléreit.
 A baby boom generáció tagjai ugyanakkor az ezredfordulóra felfedezték a számítógépek, az internet világát is, ami új lehetőségeket nyitott számunkra a nemzedékükkel és családtagjaikkal való kényelmes kapcsolattartásra.
X generáció (1965-79 évek) NOMÁDOK-„digitális bevándorlók”
Az X generáció egy új típusú nemzedék, melynek kialakulásában a technológia száguldó fejlődése játszott rendkívül fontos szerepet. A kései Y generáció, valamint a Z generáció tagjainak szülei. Marc Prensky az X generáció tagjaira használja a „digitális bevándorló” jelzőt. Ez arra utal, hogy míg a Z generáció tagjai a 21. század digitális világában nőnek fel, az X generáció tagjai életük során találkoztak vele; lenyűgözte őket, elfogadták és elkezdték használni a digitális világ új vívmányait. A digitális bevándorló így alkalmazkodik a környezetéhez, de félig még a múltban él. Érezték, hogy a siker kulcsa a tudás, a kapcsolatok, a gyors reagálás. A munkahelyi kultúra és így az élet szerves része lett pont az a szorongás, ami elől az X generáció menekült, ennek megfelelően tele vannak kétségekkel és bizonyítási vággyal. Az X generáció szüleinek korában még nem voltak karrieristák vagy sikeres üzletasszony anyukák, így mintájuk sincs erre a működésre. A X-esek elkezdtek bezárni – ami egy másik típusú nyitást eredményezett. Önmagukkal kezdtek el foglalkozni, az élet értelmével, saját maguk megtalálásával, miközben ugyanúgy fontos maradt nekik a család jelentősége. Befelé fordultak. És ez is jelentős mértékben gyorsította a következő generációk változását.
Magyarországon ez az a generáció, amely a Kádár-korszakban nőtt fel, és akik számára a Nyugat még vágyálom volt. Sok tekintetben átmeneti generációról van szó, amely a „nagy” 68-as nemzedék után és a „hipermodern” Y/Z generációk előtt született. Magyarországon ez a nemzedék a rendszerváltás idején vált nagykorúvá, amikor a gyerekkorban megismert világ szabályai érvénytelenné váltak, az új világ viszont még kiismerhetetlen volt. Ami a digitális technológiát illeti, ugyan már fiatalon megismerkedett vele, de a következő generációkhoz képest mindig csak „digitális bevándorló” marad.
Az X generáció tagjai hiányolják a rendszerszemléletet a fiatalokból, de emellett azt is érzékelik, hogy a részfeladatok megoldásában gyakran hatékonyabbak, mint a régebbi kollégák. Szerintük a magánéletükből és a személyiségükből is többet visznek be egy munkahelyre, mint az eddig megszokott volt, és éppen ezért bizonyos konfliktusokba is hevesebben állnak bele.

Y generáció (1980–94 évek) HŐSÖK- „technológia őrültjei”
 „Ezredfordulós” generációnak is nevezik őket. Jellemzőik, hogy mivel a számítógépekkel együtt nőttek fel, szinte mind a „technológia őrültjei”. A modern technikák és a számítógép nélkül el sem tudják az életüket képzelni. Ezzel együtt azonban igen gyakorlatiasak és már kisiskolás korukban tudnak számítógépezni és mobiltelefont használni. Megismerkedtek a tudomány és a technika legújabb vívmányaival, magabiztosan kezelik azokat, sőt, mindennapi szükségletnek érzik. 25-30 éves felnőttek még a szülői otthonban élnek, igénybe veszik a szülői ház komfortját, azonban vannak, akik eközben saját önállóságukon dolgoznak. Szüleik vagy baby boomerek, vagy az idősebb X generáció tagjai, akik nehezen, kemény munka árán küzdötték fel magukat oda, ahol tartanak. A fiatalok azt látják, hogy mindezért nagy árat fizettek a szüleik, tönkrementek egészségileg, kiszolgáltatottá váltak a munkaerőpiacon. – Ők már nem hajlandóak erre, nem akarnak „robotolni”, magától értetődik számukra, hogy karriert érnek el, jól keresnek. Az önmegvalósítás sokkal fontosabb számukra, mint szüleiknek, miközben a tekintélytiszteletet már a múzeumba űznék. Némelyeknek sokkal fontosabb, hogy gamer, fantasy, scifi, anime rajongó, mint az, hogy milyen nemzetiségű, vagy milyen helyen dolgozik.
Az Y generációs pályakezdők számára természetes, hogy minden információ azonnal elérhető az interneten, hogy azonnali visszajelzéseket kapnak az iskolában és a közösségi médiában, és hogy minden folyamatot és szabályt meg lehet kérdőjelezni. A munkára az önmegvalósítás formájaként, vagy az önmegvalósításhoz szükséges rosszként viszonyulnak.

Strauss és Howe Millennials Rising: The Next Great Generation (2000) című könyve szerint ennek a generációnak a jellemzői:

 • Különlegesek – legalábbis annak érezhetik magukat, mert gyerekkorukban rengeteget törődtek velük, sokkal többet, mint bármely korábbi generációval.
 • Védettek – ugyanezért. Sokuk fölött még húszas éveikben is ott köröznek a gyereküket elengedni nem akaró „helikopter-szülők”.
 • Magabiztosak és optimisták – a Zabhegyező elidegenedett, szorongó, lázadó 50-es évekbeli kamasz hősének, Holden Caulfieldnek az ellentétei.
 • Csapatban szeretnek dolgozni.
 • Ambiciózusak, erősen motiváltak, racionálisak és hosszú távra terveznek – szemben az előző generációkkal, akiket a művészet, a filozófia és a keleti vallások vonzottak.
 • Nagy nyomás nehezedik rájuk, mivel sokkal bizonytalanabb gazdasági környezetben lépnek ki a világba, mint a szüleik.
 • Sokkal hagyományosabb, konvencionálisabb értékrenddel rendelkeznek, mint az előző két generáció.

Z generáció (1995-2009 évek) MŰVÉSZEK - „digitális őslakosok, bennszülöttek”


Az igazi digitális bennszülöttek, akik már akkor is tudják használni a technológiai eszközöket, amikor még beszélni is alig tudnak. A Z generáció tagjai idejük jelentős részét online töltik, a közösségi oldalakon, chatelnek és barátkoznak. A gazdasági és társadalmi változásokra már gyerekkoruktól kezdve minden eddigi generációnál nagyobb befolyást gyakorolnak, a marketing-szakemberek, az ő „lájkjaikra” vadásznak.
Tagjai tipikusan különböznek az előző generációk tagjaitól. Az 1990-es évek végén születettek és az annál fiatalabbak beleszülettek a digitális technológiák világába, amelyben már elképzelhetetlen mobiltelefonok, más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül élni. A Z generációra használt másik fogalom a „digitális bennszülöttek” kifejezés. A Z generáció tagjainak, akik a 20. századihoz képest egy új világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokásai. Ez problémákat vet fel az oktatási rendszerben is, elsősorban a tanítási módszerek területén. A tanároknak nehéz átadniuk a tudásukat a fiataloknak, akik hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz és annak befogadásához. Képesek egyszerre több mindennel párhuzamosan is foglalkozni Egyre kevesebb időt töltenek olvasással, viszont egyre többet játszanak például számítógépes játékokkal. Többnyire fontosabb számukra, hogy mi történik a facebookon, mint az iskolában. A kommunikációs eszközök fejlődésével és gyorsaságával egyre több információhoz jutnak, és ezeket máshogy dolgozzák fel, ami miatt másképp is gondolkodnak, mint az X vagy az Y generáció tagjai. Ennek rengeteg hátrányától is szenvednek, hiszen kamaszok, ami önmagában is egy nehéz időszak.

Új csendes generáció (2010-után) ALFÁK


 „Ügyesebbek, gazdagabbak, egészségesebbek és magányosabbak lesznek a legfiatalabb generáció tagjai.”

Látszólag a felnőtteket megszégyenítő magabiztossággal kezelik az érintőképernyőt, otthonosan mozognak a tabletek, okostelefonok és egyéb digitális eszközök világában, akár már csecsemőkorukban is. Azonban a generációnak a későbbiekben olyan problémákra kell, hogy megoldást találjon, mint a környezetszennyezés, globalizációs ártalmak és a társadalmi öregedés. Ezért is nevezik őket „új csendes, vagy alfa” generációnak, remélve azt, hogy képesek lesznek a kihívásokkal megbirkózni, és azt, hogy velük újra kezdődik minden, új lehetőséget kapnak, amivel élni is tudnak majd.


Cikk szerzője: Tóthné Bocsi Szilvia

Tari Annamária: Generációk
Tóth Dániel: X,Y, és Z avagy az új generációk

Wikipédia: Generációs marketing

Határátlépők

Határátlépők az emberi kapcsolatokban

avagy
Mit kezdj azzal, ha nem tartják tiszteletben énhatárodat?Mai világunkban nagyon aktuális a téma! Sajnos, sokan azt sem tudják, hogy saját énhatárai hol vannak, illetve nem is értik mi történik velük, mikor megsértik ezeket. Mások pedig szerep adta hatalmuknál fogva, csúnyán kihasználják ezeket a határokat. Egyszer csak megjelenik egy rossz érzés, (harag, düh, szomorúság, fájdalom,..) és tudod, hogy valami nagyon nincs rendben. Családon belül, párkapcsolatban, baráti kapcsolatban, munkahelyen, szomszéddal előfordulhat, szóval bárhol, ahol legalább két ember kapcsolódik egymáshoz.

Mi is az az énhatár?

 •          Annak biztos ismerete, hogy hol kezdődik a saját érdek, a saját vágy és akarat, saját felelősség és hol a környezeté, a külvilágé. Ez a személyiségfejlődésben, már 3 éves kortól kialakul, de folyamatosan fejlődik.
 •           Az énhatár óv meg attól, hogy – indokolatlanul – a lényünk részének tekintsünk valamit, ami nem az (ezért tudjuk például összeomlás nélkül meghallgatni, ha valaki kritizálja a tevékenységünket), de attól is, hogy lényünket féktelenül rázúdítsuk a külvilágra.
 •          Az egészséges határ biztonságot, védelmet, határozottságot és bátorságot, a környezetednek pedig egy jó keretet, szabad mozgásteret ad. Segít, hogy kölcsönösen elfogadjátok és tiszteletben tartsátok egymást.

Határátlépők jellemzője, hogy végtelenül önzők:
 •          Minősít és kritizál téged. Azt gondolja, joga van „őszintének” lenni.
 •          Kihasznál: mindig csak kér, panaszládának használ.
 •          Nincs őszinte érdeklődéssel feléd, mert valójában nem érdekli, mi van veled. Nincs igazi empátiás képessége. Nem kérdez vissza. Csak akkor jelentkezik, ha neki kell valami.
 •          Ha „segít”, csakis úgy, ahogy ő gondolja jónak.
 •          Nem veszi figyelembe a te szükségleteidet.
 •          Visszaél a bizalommal: felemlegeti hibáid, kibeszél, titkaidat megosztja másokkal, akár gúnyolódik is rajtad, megaláz.
 •          Nem tartja tiszteletben a szerepek, pozíciók hierarchiáját, feladatkörét.
 •          Hatalmi drámázik, játszmázik (Vallató- Zárkózott, Megfélemlítő- Szegény én), mert energiahiányos állapotban van, és a figyelmet, energiát tőled akarja. Az enyhe, passzív drámától, a kőkemény agresszorig elmehet.
 •          Párkapcsolatban nem tartja tiszteletben a „szerződést”: megcsalás, zsarnokoskodás, szexuális kihasználás. Társfüggőség: saját érdekek figyelmen kívül hagyása, a másik kényének-kedvének való önkiszolgáltatás. Kényszeres segítés, még ha a másik nem is kéri.
 •          Munkahelyen, nem tartja tiszteletben az adott szabályokat, feltételeket.


Akinek rendszeresen átlépik határait, vagy ő maga hajlamos mások határát megsérteni, annak személyiségben van egy „sérült” rész, amit megfelelő önismerettel, új eszközök elsajátításával, vagy súlyosabb esetben terápiával lehet meggyógyítani!

Okok:
 •          Instabil személyiség: Az a gyerek, akinek szabad akaratát mindig mindenben korlátozták, ráadásul, ha szeretet-megvonással büntették, esetleg testi-lelki terrort alkalmaztak nála, gyermekkori traumája van,  biztosan nem fogja tudni és merni kapcsolataiban megfelelően megvédeni, képviselni önmagát később felnőttként sem. Nem tudja fékezni feltörő indulatait, késztetéseit (elégtelen önkontroll). Ha megharagszik valakire, akkor a gyerekkorban megtanult önkontroll lenne az, ami segít haragját verbális keretek között tartani, sőt a szalonképesség határain belül maradni. Ennek hiányában a másik embert válogatott (pontosabban válogatás nélküli) szidalmak özönével árasztja el, adott esetben megüti, megveri – szélsőséges esetben meg is ölheti.Éretlen, labilis személyiség. Önfegyelem, impulzuskontroll hiányzik. Önbizalomhiány, önértékelési probléma: bűntudat, önkritika csökkenése, szélsőséges belső feszültség. Intimitás zavar.
 •          Kommunikációs hiányosságok.
 •          Konfrontációtól való félelem.
 •          Átvett szerepazonosulás, szülőtől vagy nevelőtől.
 •          Felelősség hárítása.


Önmagunk érdekeinek képviseletét gyakran felnőtt korban kell megtanulni!

 •          Önismeret!!!- Felismerni erősségeinket és gyengeségeinket, rejtett motívumok feltárása a tudattalanban.
 •          Fel kell nőni minden szinten!Érett személyiség: Egészséges családban, jó mintaadó szülőkkel, felnőtt korra egy stabil, érett, öntudatos, felelősségvállaló, autonóm személyiség alakul ki. Őt nem lehet befolyásolni, kihasználni, manipulálni. Tiszteletben tartja saját és mások érdekeit. Képes alkalmazkodni környezetéhez, annak tilalmaihoz, engedélyeihez, szabályaihoz.
  A sérült, gyermeki részeinket szerető gondoskodással felnöveszthetjük felnőttként is. (Belsőgyermek terápia, Családállítás, Egyéni coaching)
 •         Meg kell tanulni a határok védelmét!- Konfrontáció felvállalása- Asszertív kommunikáció elsajátítása
  - Nemet mondás
  - Szabályok, keretek lefektetése
 •          Saját szükségletek feltérképezése!
 •          És a legfontosabb, az intimitás megélése! 
  Önmagaddal, pároddal, barátaiddal.

Intimitás- avagy az igaz érzelmek játszótere„Az intimitás a teljes őszinteség átélésének a pillanata, amikor gátak, félelmek és álarcok nélkül tudod magad adni. Ennek nem feltétele a meztelenség, nem kötődik a szexuális érintkezéshez. Feszültség nélküli bizalmas kapcsolat. Kitárulkozás és befogadás. Közös belső utazás egymás világába. Mitől olyan nehéz? Mert le kell vetkőzni önmagad, hogy a párodnak adhasd bensődet. Tisztán, őszintén, teljesen megmutatod magad. Az intimitás az érzelmeid kibontása, hagyni, hogy kibontódjanak, hagyni, hogy feloldódj a másikban. Felvállalod önmagad a másik előtt. Hagyni, hogy feloldódjon benned..” "Az intimitás a legnagyobb ajándék a világon: egymás teljességében osztozni."  /Férfi a férfi?-Marie Clarence /


A valódi intimitás: Bizalom, Sebezhetőség, Tisztelet, Megengedés, Nagyrabecsülés. Főképpen önmagaddal, mint alapvető kapcsolattal az életedben. Mi lenne, ha bíznál magadban? Ha teljes megengedéssel, védekezés nélkül értékelnéd, becsülnéd, aki vagy, tiszteletben tartva magad?

Végső megoldású esetek…


Vannak olyan kapcsolatok, mikor a másik nem hajlandó tiszteletben tartani határodat, még akkor sem, ha erre többször is figyelmeztetted, feltételeket szabtál.. Többnyire az ilyen személyek már annyira sérültek, hogy patológiás esetek, személyiségzavarral küzdenek. Ha nem hajlandó terápiás segítséget kérni, nincs betegségtudata, nem akar változni, akkor nem tudsz neki segíteni! Szenvedés lesz az egész kapcsolat. Ilyenkor meg kell hoznod egy döntést, hogy továbbra is próbálkozol, és esetleg feláldozod saját magad, vagy meghúzod a határt, és lezárod ezt a kapcsolatot. Ez mindig nagyon nehéz döntés, mert nem véletlen, hogy pont vele volt dolgod! Ez nem önzőség! Ez önszeretet, ez az alapja az önfelvállalásnak, az önbecsülésnek, az önértékelésnek.
Én azt javaslom, csak abban az esetben tartsd fenn a kapcsolatot egy ilyen viselkedésű emberrel, ha már elég tudatos vagy, ha nem veszed magadra bántásait, ha nem engeded, hogy behúzzon hatalmi drámáiba!
 Ha az illető családtagod, kérj segítséget, saját magad megerősítésére! Ne lökd el magadtól teljesen, hiszen ő is egy szerethető Lélek, csak elméje rabságában él!


Szeresd magad annyira, hogy meghúzod határaidat, és tiszteletben tartod másokét is!
„Megszeretni önmagunkat egy életre szóló románc kezdete.” /Oscar Wilde/

Cikk szerzője: Tóthné Bocsi Szilvia

Felhasznált forrásanyag:

- Hogyan tanuljak meg határokat tartani? – Pál Feri atya előadása

- http://www.szelljutka.hu/enhatarok-kijelolese/
http://www.webbeteg.hu/cikkek/csecsemo_gyermekneveles/2882/felnottkori-befolyasolhatosag
- http://www.origo.hu/egeszseg/20150304-szeretsz-tehat-letezem-a-tarsfugges-misztikus-vilaga.html

2017. március 10., péntek

Hogyan tudod felhasználni 2017 inspiráló energiáit önismereti szinten?

Hogyan tudod felhasználni 2017 inspiráló energiáit önismereti szinten?

v Miről szól a 2017-es kozmikus év? A sérült női oldalunk gyógyításáról, és középpontunk megtalálásáról!
v Mire kell figyelnünk, ha szeretnénk tudatosan fejlődni ebben az évben?


Az asztrológia és asztrozófia a Tabula Smaragdina tételét:
 „Ami lent van, ugyanaz, mint ami fent van, és ami fent van, ugyanaz, ami lent van – így érted meg az Egy csodáját. Minden az Egyből keletkezett alkalmazkodás által…Ahogyan a Makrokozmosz, úgy születik a Mikrokozmosz. Ez a teremtés titka, minden létesülés kulcsa.” Hermész Triszmegisztosz
alapján használja az égi analógiákat. Ez ma már, azt jelenti, hogy a bolygókhoz, csillagképekhez is rendelünk bizonyos energiarezgést, mely hatással lehet ránk. Mivel az emberi teremtmény is energiából áll, különböző rezgésszámon „üzemel”. Hogy mennyire magas ez a rezgésszám, az nagyrészt a személyiség tudatszintjétől függ. A tudatszint az, amiért mi magunk vagyunk felelősek! Ez az, amit tudunk fejleszteni. Persze, csak akkor, ha aktív részesei vagyunk életünknek, és nem csak passzív elszenvedői. Amennyire harmóniában vagyunk önmagunkkal, annyira van harmónia a bennünket alkotó fizikai, mentális és érzelmi szint között. Ha szeretnénk tudasobbak lenni, vagyis megérteni és irányítani a saját és a környezetünk energiáit, működésmódját, akkor bizony cselekedni kell!!! Ehhez nagyszerű segítő energiákat kapunk idén a kozmoszból.
Az asztrológia szemléletmód, eszköz, amely segítségül szolgálhat a körülöttünk lévő és saját belső világunk megértésére, tehát önismereti eszköz. A bolygókra, csillagjegyekre hangolódva választhatunk, melyik szinten használjuk energiájukat. De ehhez előbb „dekódolni” kell az analógiákat! Nézzük, mit tudunk kiolvasni jelenleg az égi jelekből!
Többféle irányzat is működik ebben az óriási rendszerben. A magam részéről, mindig igyekszem úgy szintetizálni az infókat, hogy azokat hogyan tudjuk használni önismereti szinten.
Az asztrológiai kozmikus év mindig a tavaszpont kezdetétől, vagyis március 20-21-én kezdődik. Az ekkor felállított horoszkóp ábra meghatározza az év energiáit, feladatait.
 • ·         A kaldeus rendszer szerint:  A naptárat több ezer éve a kaldeusi papok tapasztalatai megfigyelései alapján használták. Megfigyelték, hogy minden évnek, hónapnak, napnak és órának köze van egy-egy bolygó tulajdonságaihoz.


Az év uralkodója könnyen kiszámítható, ha az év számát osztjuk 7-tel
pl.:
 2017:7=288
        61
         57
          1= Nap
(0 = Mars, 1 = Nap, 2 = Vénusz, 3 = Merkúr, 4 = Hold, 5 = Szaturnusz, 6 = Jupiter)

2016. márciustól, 2017. március. 20-ig a Mars évét írjuk. Volt is részünk hatalmi harcokban, agresszióban, akaratosságban, erőfitogtatásban, versengésben. Árész, a háború istene nem kímélt minket attól, hogy minden olyan dolog felkérdezzen életünkben, ahol még meg kell tanulnunk az önmagunkért való küzdelmet.

Az új esztendő 2017.március.20. 11 óra 29 perckor veszi kezdetét. A Nap lesz az uralkodó égitest.
A Nap évében kulcsfontosságú szerepet fog játszani az önismeret és az elfogadás. Az egyik legfontosabb téma az önkifejezés és az önfelfedezés, amivel ebben az évben foglalkoznunk kell. Az életet adó Nap a tudatosságot, az élni akarást és a bennünk rejlő kreativitást, teremtő erőt jelenti.  Szimbolizálja önmegvalósítási képességünket, mutatja az elsődleges problémakezelési stratégiánkat. A legmélyebb, a legbensőbb személyiség-magvunkat fejezi ki, azt az imázst, amely felé értelmünk törekszik, a személyiségünk középpontját, melyhez az életünk elvezet. Felkérdezi, mivé is akarunk válni! A Nap jelzi, hogy tudatos szinten hogyan viselkedünk, és mit hozunk létre. Ez egy belső energiaforrás, az üzemanyag, ami nélkülözhetetlen a létünkhöz, és ezért folyamatosan foglalkoznunk kell vele, újra kell töltenünk.
Ahogy a Mars is a maszkulin erőket erősítette fel a világban, úgy a Nap sem hoz kevésbé férfias évet, ám a háború istenével ellentétben ő a kimértséget hirdeti és nemes cselekedetekre sarkall majd minket.
Egyéni szinten:


A Nap – Az Egó, A Hős, Az Apa archetípus

Ez az életed színdarabjának legfontosabb férfi főszereplője. Ő körülötte forog az egész színdarab. Nem más ő, mint őfelsége az Egó, a Hős, a Király. Ő képviseli a tudatos Éned. Ő szólal meg benned, mikor azt mondod: „ Én akarok valamit! Én vagyok valaki!” Lelked akaraterejének hangja. Önmegvalósításodhoz ő adja az elsődleges problémakezelési stratégiát. Megmutatja, hogyan tudsz tökéletessé válni, fénnyé válni, hogy visszatalálj az Egységbe. Ő jelképezi a kitörni vágyó életerőt is, amely kibontakozást és kreativitást sürget, és alkotásra ösztönöz. Ő képviseli a vágyat, hogy birodalmadban király lehess, és minél több hatalmad legyen. Az Egó, az ember önmagával való azonosulásának fő hordozója. Az Egóban található meg a hatalom akarása. A cselekvőerőd hordozója. Ez a szerepszemélyiséged nagymértékben ellenáll az emlékezésnek, mert trónja biztos tudatában, eszébe sem jut a lélek felé fordulni. Egészen addig, míg válságba nem kerül. Meg kell tanulnia, hogy ha az Egységbe szeretne téged visszajuttatni, meg kell nyitnia a kaput a tudatalatti felé, hogy birtokolhassa az isteni szikrát a lelked mélyén. Őbenne találod meg édesapád emlékének mintázatait is, ami a saját férfi oldalad alapja. Amit ha nő vagy, a férjedben is fogsz keresni. És ha férfi vagy, akkor el kell fogadnod azt, amit ő átadott neked magából. Csak akkor lehet a nőnek jó férje, és csak akkor lehet férfi jó férj, ha elfogadja magában ezt a mintát is!
Figyeld meg, hogy érzi magát ez a személy benned?
Hordozza e magában a fényt, a szeretet, a méltóságot és az önbecsülést? Nemeslelkű és őszinte? Sugárzik belőle a teremtőerő, amely nem öncélú? Áthatja e az öröm érzése?
Vagy: gőgös, képmutató? Hatalma látszólagos, amit áthat félelme, hogy elveszíti azt?
Kérdezd meg, mire van szüksége, mire kell figyelned?

 • ·        Halak archetípus jellemzői és a Tavaszi nap-éj egyenlőségének horoszkóp elemzése


Március 20. 11 óra 29 perckor véget ér az asztrológiai előző év.

Addig még a Halak jegyében jár a Nap, aminek üzenete számunkra, hogy miként tudunk elfogadni dolgokat, a Sorsot, hogyan tudunk feloldódni az Egységben, mit is jelent számunkra az Egység? A Halak energiája sokszor ködös, illuzórikus helyzeteket tud teremteni, viszont mivel itt feloldódnak a határok, sokkal könnyebb megtalálni azt a hidat, mely összeköti a fizikai síkot a transzcendentális síkokkal. Spirituális utazásokra kiváló ez az időszak, de mindig fókuszban kell tartanunk legbensőbb Önvalónkhoz a visszautat, különben elveszhetünk!
A bennünk lévő archetípusra jellemző:
A minden Egy érzékelője és képviselője. Ő nem csak együtt érző és empatikus, hanem valóságosan is átéli, hogy énhatárai elmosódnak, és a másik ember fájdalma neki okoz kínokat,de a másik ember örömei is őt lelkesíti. Motivációja: hogy a világ fájdalmát enyhítse, önzetlen szolgálatban, önfeladásban és áldozat vállalásban ölt testet. Ez kiszolgáltatottá és védtelenné teszi. Óriási belsőerő és jellembeli szilárdság kell ahhoz, hogy énje a vállalt célt szolgálja, és ne a környezet mohó önzésének essen áldozatul. (megmentő szerep) A Halak típusban legnagyobb a késztetés arra, hogy elmeneküljön az anyagi világ realitása elől: ködös miszticizmusba, drogokba, alkoholba. Tanulási feladata: hogy ebbe a világba csak tanulni jött és ez nem az ő hazája. 
Több fejlődési szinten megjelenhet a személyiségben:
Alsó: Gyáva- Képtelen felelősséget vállalni. Áldozatiság. Ego feladása, félelem a világtól.
Középső: Poéta- Minden helyzetben önfeláldozó. Rózsaszín szemüveg. Vágyik az egységre.
                            Elfordul a realitástól.
Felső: Egyesítő- Egység teremtése. Minden egy, és oszthatatlan. Mistika unió. A személyiség
                           feloldódik. Anyagtól függetlenedik.

I  Neptun – A Mágus, A Mester ( A Szeretet Angyala)


Ez a belső személyiség lehet benned nő és férfi is. Ruhája valószínű, hogy hosszú palást, de lehet, hogy fehér angyal, szárnyakkal, ködbe burkolózva. Megértéséhez tökéletes önátadás szükséges, mert természeténél fogva határtalan. Úgy értheted meg a legjobban, ha összeolvadsz vele…
Ő a magasabb dimenziókkal való érzelmi összhangot szimbolizálja, valamint a létezés magasabb síkjai iránti vágyódást és lelkesedést. Azt a vágyat jeleníti meg, hogy a tudatosság egy más szintjén elveszítsd önmagad, és minden anyagi korlátozottság alól mentesülj. Feloldja a tudat régi, nagyon rendezett mintáit. A szaturnuszi erőket egészséges életszemléletté kell formálni, hogy megnyílj a neptuni hatásnak anélkül, hogy feloldódnál a káoszban. Megmutatja neked az ego lebontásának lehetőségeit. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondani minden anyagi dologról, hiszen ez itt a földi síkon kivitelezhetetlen. Hanem azt jelenti, hogy az egész univerzum érted van, és te értük vagy. Mindenki mindenkivel össze van kapcsolva, egységben. Tehát semmi olyan nem történhet veled, ami ne téged szolgálna egy bizonyos szinten. Minden fizikai dolgot csak időlegesen birtokolhatsz. Ha kell, engedd el! Ha ragaszkodsz dolgokhoz, személyekhez, megakadályozhat abban, hogy feloldódj a spirituális és univerzális szeretetben. Belső Mestered megmutatja neked, hogy mi az, amin változtatnod kell. Mihez ragaszkodsz túlságosan is. Ilyenkor zavarodottság és bizonytalanság uralhat el, esetleg még menekülhetsz tudatmódosító szerekhez is, vagy egyéb álomvilágba, hogy ne kelljen szembenézni a változtatás időlegességével, és előidézed azt az illúziót, ami után vágysz. De ez nem megoldás, mert ebből kijózanodsz, és vár a valóság. Ilyenkor ezt az illúziót a belső Mester éli át, mert te elzártad a csatorna útját, hogy rácsatlakozhasson az univerzális szeretetre, ahol ugyan ezt megélhetné. Ha hagyod, spirituális fejlődésedhez segíthet. Merj hallgatni rá!
Most érezd át, milyen az, mikor általa csatlakozol ehhez az egyetemes szeretethez…

2017.03.20.  11:29

A 2012-től 2016-ig terjedő időszakot – amely átnyúlik kicsit még 2017-be – két lassú mozgású égitest, az Uránusz és a Plútó kvadrátja uralta. Korszakváltást jelölnek, emlékeztetnek arra, hogy nem ragadhatunk bele a múltba, nem szabad félni a jövőtől, az ismeretlentől. Az Uránusz energiái mindent felgyorsítanak – a Plútó pedig továbbra is partner a gyors, rohamléptékű változásokban, és abban, hogy felszínre hozza mindazt, amihez foggal-körömmel ragaszkodunk, ami a mélyben instabil.
A sarokházak az életünkben bekövetkező radikális, sorsfordító eseményeket mutatják, az indítóerőt. Ezen házaké a főszerep idén.
·         Rák aszcendens, melynek uralkodója a Hold, ami a születési uralkodó.
Az aszcendens az alapvető életenergiánkról és az egónkról ad felvilágosítást. Jung ezt personának nevezi, ami az automatikusan felvett maszk, azaz szerep az anyagi világban (ego). Megmutatja, milyen életstratégiákkal küzdünk a túlélésért, és hogyan tudunk leghatékonyabban, ösztönösen érvényesülni az anyagi világban. Spirituális szempontból egyfajta múltbeli hordalék, amely visszahúzó erő lehet, amennyiben nem sikerül hasznos eszközként alkalmaznunk életutunk során.
Rák: gondoskodás és a gondoskodásra vágyás jegye. a befogadás, megemésztés, asszimilálás, befelé fordulás, álom és tudatalatti, érzelmek. Vizes jegyekhez tartozik a misztika, a spiritualitás, a lelkiség és a titkok. A Rákot a múltra irányuló titkok izgatják. A Rák nagy feladata az új információ előtti megnyílás. Mivel túlérzékeny, ezt a túlérzékenységét kellene információ – érzékenységgé alakítania, de minden információt túl élesnek, veszélyesnek talál, ezért elzárkózik. Ha nincs ki megvédje a kegyetlen világtól, akkor páncélt növeszt. Meg kell tanulja, hogy a külvilág nem az ellensége, hanem segítője. Szép lassan és fokozatosan meg kell tanulja beengedni a külvilág felől jövő információt, és azt megemészteni, befogadni. Lassan le kell építenie védekező falait.
Hold:  család-gyökerek, belső otthon, érzelmi lenyomat, lelki élet, személyes kollektív tudat, tehetség, ciklikusság,
A Hold- az Ősanya és a kisgyermek is, az érzelmek, az ember lélek- történetének, sérülékenységének, érzékenységének és védettség- igényének szimbóluma.
Hosszú fejlődésre van szükség, amíg egy tudattalan kisgyerekből felnőtt, odaadásra kész nő lesz, aki utána anyaként családjának és gyermekeinek tudja szentelni magát, vagy önmaga lelkéről tud gondoskodni. Optimális esetben, az anya és gyermeke szinte teljes szimbiózisban lakik benned. Akkor tudsz magadról és másokról is gondoskodni, és meg tudod élni saját gyermeki éned segítségével a tehetségedet, intimitásodat, örömeidet.
A Hold együtt áll a Szaturnusszal a 6.házban, Nyilas jegyében, a Kígyótartó csillagképek alatt, a Tejúton.

Ez egy igen különleges isteni ajándék
főszereplőnőnknek, vagyis az idei vezető energiánknak.
A Kígyótartó, a beavatás és gyógyítás csillagképe. Az ősi kultúrában a kígyó az erőt, a belső erőt, belső energiát szimbolizálta. A Skorpió és Kígyótartó csillagkép átfedi egymást, összekapcsolódik az égen, a titokkutatás és a beavatás a Földön is együtt jelenik meg. A beavatás második szintje. Aszklépiosz a gyógyítás istene. Pálcája a caduceus a fehér/fekete kígyókkal a mágikus képességet és a teljességet szimbolizálja. A teremtő erők gyógyító és beavató hatása. A két kígyóerőt egy kézben tartó személy. Beavat felső/alsó világokba. Szellem és a lélek-ösztön ereje. A halál birodalma fölött áll.

Szaturnusz: Stabilitás. Felelősségérzet. Tervezés. Korlátok. Idő.
A bölcs öregember (A Sors) archetípusa. Az objektivitás törvényeit, és az emberi lélekben megnyilvánuló szabályszerűségeket képviseli. „Ember, vállald magadra a felelősséget azért, amit teszel és azért, ami történik veled!” Ő nem büntet, hanem kiegyenlít. Tanítása célja: próbára tenni az embert, és az anyagi céloktól a magasabb célok felé vezetni. Pontos utasításokat ad, és rámutat a nehézségekre. Ha ennek a szerepszemélyiségnek „igent” mondunk, az azt jelenti, hogy sorsunk elé állunk, és azt mondjuk: „Hozzám tartozol!” És akkor a küszöb őre megnyitja a kaput az objektív igazság felé.
6.ház: a szerzett karma, vállalt tehertételek, mindennapi rutinos tevékenység, tisztázásra váró ügyek, Tudatos elme rutin működése. Rendszerbe szerveződés.

Nyilas: Érték létrehozása, lelkesedés, önfejlesztés, értékképviselet, optimizmus és a magas ideák megvalósítása. „Minden úgy jó, ahogy van.”

Összefoglalva: Itt az ideje, hogy sérült női és gyermeki érzelmeinket felkutassuk, és meggyógyítsuk, páncélunkat levessük, hogy tudatosan élhessük meg azokat a magasabb célokat, melyekkel értéket  teremtünk magunkban és itt a Földön is. Itt az ideje, hogy elhiggyük, hogy a bennünk lévő isteni női minőség nélkül (férfiakban is!) nincs valódi Egység, nincs valódi Teremtés!


·        Aszcendens- Deszcendens tengely
A tengely aszcendensi oldalán (Rákban) található a Veszta (Hesztia) aszteroida - a Papnő női archetípus, a rituális tüzet, a tiszta lángot, a fókuszáló képességet és az alkímiát uralja, a láng őrzője,  az otthonok és a tűzhely védelmezője lesz.
Hesztia az egyik legsérültebb női archetípus. A női misztériumok (születés, élet, újjászületés) ismerője.  Megmutatja, hol tudunk lobogni, a tiszta női energiát hol tudjuk magunkból kibocsátani. Prominens a képletben,  hatalmas energiákat képes összpontosítani és remekül tud a céljaira koncentrálni.
A tengely deszcendensi oldalán (Bak) a Plútó kentaur található- A Transzformátor ( A Fekete Angyal)
A Plútó a bennünk lévő mágikus képesség arra, hogy gyökeresen átalakítsuk magunkat - vagy akár másokat is. Ehhez viszont előbb valaminek mindig pusztulnia kell. A Plútó által jelzett területen teljesen le kell omlania mindennek, amit saját magunknak hittünk, és a semmiből újra fel kell építenünk önmagunkat.
 Rögeszméje lehet a szabályok kíméletlen betartatása. Túlzó elvárásai valójában provokációk, mert ki akarja hozni a szélsőségeket az emberekből, amik miatt aztán megbélyegezheti őket. Generációjának feladata a társadalmi hasznosság fogalmának gyökeres átalakítása.
Plútó az alvilág, a tudatalatti ura. Ő őrzi az összes ásványi kincset mélyen a föld alatt. Ő a lélek legsötétebb zugába vezet. Annak, aki saját, mélyen elrejtett kincseit akarja felfedezni, és felszínre hozni, rendelkeznie kell azzal a bátorsággal, hogy alvilágába leszálljon. Eljuthat legmélyebb és legszörnyűségesebb érzéseihez és vágyaihoz. Felismerheti legsötétebb motivációit, és ekkor meglehet a bátorsága ahhoz, hogy a benne levő összes sötétséget megvalósítsa. A legalul lévőt felszínre kell hozni. Ezáltal alakul át, válik fényessé és világossá, és életet adó erővé. A Plútónál az elengedésről van szó.
A Plútó azt mutatja meg, mely területen tapasztal az ember élete folyamán belső átalakulást. Ha az ember önkéntesen gyakorol elengedést, akkor ez az átalakulás nem okoz fájdalmat.
Összefoglalva:  Egy tengelyt akkor tudunk jól megélni, ha a két végletből középre érkezünk meg, felhasználva a tapasztalatokat egy magasabb szintre!
A kapcsolatokban, külvilágban való drasztikus átalakulások várhatóak, melyek megtépázhatják érzelmeinket, mert tükrözik legbensőbb árnyékunkat, de ha be és elfogadóak vagyunk, megtudjuk szeretetben élni a tanításokat. A Plútó mögötti Nyilas csillagkép segítségével lehozza a Tejút tanításait. Magas szeretet-szellemiséggel átélt beavatódás. Az Aszcendens mögött lévő Egyszarvú csillagkép, megnyíló és befogadó szeretet szimbóluma. Tehát, érzékeny, gyermeki női oldalunknak fel kell nőnie, és felelősséget kell vállalnia önmagáért.

·        Chiron és Pallasz Athéné összefonódása a Halakban
A Chiron – a kulcs, mély karmikus sebek jelölője, a gyógyítás ajándékát ajánlja. A helye a horoszkópban azt mutatja, hogy mit kell elfogadnia, illetve törölnie az életéből az embernek ahhoz, hogy elérje a teljességet.  Chiron kozmikus hírvivő szerepét tölti be, idegen világok közötti híd, amely az ismert és ismeretlen összeolvadását sürgeti. Mindig valamiféle lelki sérülésre, megoldatlan problémára utal.
jegy-milyen jellegű a seb  ház- ahol a sebet szereztük
Pallasz Athene- A harcos királynő, bölcsesség istennője. Az önállóságot, az önálló gondolatokat, illetve az önálló gondolkodó képességet, a kreatív bölcsességet jelképezi. A kreatív, művészi, intelligens, modern nő archetípusa.
Halakban: Chiron az érzelmi természetű karmikus sebek teljes elengedését teszi lehetővé. Túlzott önfeladás, áldozathozatal, a feltétel nélküli szeretet illúziója. Hajlama, hogy az energiáit az érzelmi területekről a mentális törekvésekre irányítsa imaginatív.
Összefoglalva:  A ködös, „amazoni” sérelmeket kell feloldani, mert a határozott női bölcsességre most van szükség. A kulcs önmagunkhoz, ha nem akarunk alárendelődni áldozatként, hanem tudatosan használjuk harcos oldalunkat, aki ha kell, felvállalja a konfrontációkat, tiszteletben tartja és tartatja a határokat.

·         Az IC és MC tengely mutatja meg, mi az amiből indulunk és mi az elérendő cél, a megoldás.
Az IC és az MC is egy ellentétpárt jelképez: lelkünk gyermek és felnőtt oldalát. A gyökereinket, ahonnan lelki énünk táplálkozik, és ahova megnyugodni hazatér, illetve egyéni fejlődésünk csúcsát, életfánk koronáját. Az IC jegye meghatározza, hogy milyen érzelmi mintákat hozunk családi környezetünkből, gyermekkorunkból - azaz milyenek a korán bevésődött mintáink. Az MC életünk és fejlődésünk célja; ebből a jegyből egyre több és több tulajdonságot fejlesztünk ki magunkban ahhoz, hogy kiemelkedjünk eredeti környezetünkből, és lelkünk felnőtté váljon.
A Szűzből tartunk a Halak felé, a Fizikai Rendből az Egységbe, a Racionálisból a Spirituálisba.
Feladat: Az Egység védelmét megtalálni. Az összefonódás oldódásaként meg kell tanulnunk, hogy önmagunkból éljünk, és magunkkal foglalkozzunk. Részletekből a Teljességbe. Határok kitágítása a transzcendens felé. Függetlenné válni a külső körülményektől. A hibátlan tökéletesség megteremtésén való sziszifuszi munkából, az áldozatvállalás, személytelen szolgálat, szeretetteli eggyéválásba, vissza az Egység állapotába, ahol mindenki egyforma, csak a viselkedési minták különböztetnek meg minket. Láss a maszk mögé!
SZŰZ f
HALAK l
-          Analitikus gondolkodás
-          Gyakorlatiasság, tökéletesre törekvés
-          Munkabírás
-          Szerénység
-          Rend, pedáns
-          Kiszámítható
-          Kritikus, reális

-          Egység, Szeretet kimutatása. Érzelmek megélése.
-          Határtalanság
-          Szolgálatkészség
-          Önfeláldozás
-          Álmokat valóra váltani!

 • ·        Nap, Vénusz, Merkúr együttállás a Kos 10. házban

A hivatás, célok házában jelöli a sikereket, elismertséget. A tudatos, női kommunikációt.
Tehát, ha sikerül meggyógyítani az előzőekben vázolt sérült női részünket, létrejöhet a harmónia értelem és érzelem között. Figyelni kell a Kos tüzes energiájára, ami túl hevességet okozhat, ha nem vagyunk elég tudatosak!

 • ·        Numerológiai rendszer

2+0+1+7= 10/1  Kreativitás, Önbizalom
Mivel a Világegyetemben minden az energia egyfajta formája, a ciklusok törvénye mindenre egyaránt érvényes. Mindennek meg van a maga ideje. Kilencéves ciklusokban váltakoznak a feladatok is. (Egyéni ciklusunk aktuális számát kiszámolhatjuk: 2017+születési hónap+születés nap)
Új ciklus kezdődik idén. A kreativitás, az új magok elvetésének ideje, új lehetőségek indulhatnak csírázni. Tervezés, elhatározások, lehetőségek feltérképezésének ideje.

Egyéni szinten:
- Légy úrrá bizonytalanságérzeteden, gátló, akadályozó hajlamaidon, függőségeiden! Tekints kihívásként rájuk!
- Fejlessz ki idén magadban egyfajta önbizalmat, hogy képessé válj kockázatot vállalni, hogy merj belekezdeni valami új dologba! (Akár új viselkedésmódba!)
- Merj kreatívan tervezni! Vedd észre a lehetőségeket!
- Találd meg belső biztonságodat, energiád pozitív kifejezési formáit!

 • ·        Tarot2 + 0 + 1 + 7 = 10.
 A 10-es szám a tarotban a Szerencsekerék lapja, amelyik a sorsfordulatot mutatja. Elsődleges üzenete: semmi sem tart örökké, egy ciklus véget ér, és egy új kezdődik el.
Jupiter-lehetőség, fordulat; újrakezdés, gyarapodás, kreativitás, nagy áttörés, önmegvalósítás, váratlan szerencse. Szerencse kerék forgandó. Találj vissza a tengelyedhez!
A Szerencsekerék tehát arra az ősi feszültségre figyelmeztet, amely a szabad akarat és a sors között áll fenn az emberi gondolkodás kezdeteitől fogva. Emlékeztet minket arra, hogy valamilyen választási lehetőségünk mindig van: ha megváltoztatni nem is vagyunk képesek a sors irányát, legalább saját reakcióinkat, az élet kihívásaira adott válaszainkat megválaszthatjuk tudatosan. A lap egy új kezdetet, életünk egy új fejezetét jósolja meg. Csak rajtunk áll, hogy ez jó lesz-e vagy rossz. Jelentheti továbbá a végső elhatározás idejét is, vagy pedig a történések befolyásolhatatlanságát.

 • ·        Kínai horoszkóp  2017. 01.28.- 2018.02.18A kínai állatövi jegyek közül 2017-ben a (Tűz) Kakas éve. A Kínai horoszkópban a Kakas a tizedik jegy nyugati asztrológia szerint a Szűz csillag jegyet jelképezi. Felül a Jin Tűz alul a Jin Fém. A  tűz megolvasztja a fémet, és perzselő, izzó, feszült hangulatot teremt úgy társadalmi és politikai, mint személyes szinten. A 2017 évben szükségünk lesz a türelmünkre a, nyugalmunkra és önuralmunkra.
2017-ben a Kakas arra ösztönöz bennünket, hogy a pontosságra, következetességre, figyelmességre összpontosítsunk, hogy hangoljuk össze a nagyobb terveinket/cselekedeteinket, arra, hogy ébredjünk fel végre a téli álomból, és arra is, hogy többé ne halasszuk holnapra azt, amit ma megtehetünk.
A Tűz Kakast a Yin elvei irányítják, amelyek megértéssel, melegséggel, szeretettel ruháznak fel. 2017-ben elérkezik hát az idő arra, hogy elmerüljünk a családi életben, ráleljünk a békére és a harmóniára, közelebb kerüljünk a szeretteinkhez, barátainkhoz. De mivel a Kakas uralkodó eleme a fém, számítani kell gyakori váratlan, helyzeteket felforgató eseményekre. A legfontosabb, hogy ilyenkor meg tudjuk őrizni a rugalmasságunkat és a belső erőnket. Ami a tűzszünetet illeti, az ősz lesz a legstabilabb, illetve az utolsó két hét mindegyik évszakból.


Felhasznált irodalom: Griga zsuzsa, karmaassztrológus: 2017 BOLYGÓ ÁLLÁSAI
                                    Peter Orbán: A személyiségben lakó 12 Archetípus
                                    Kínai horoszkóp: http://twice.hu/horoszkop/kinai-horoszkop-2017-kakas-eve

                                       Dan Millman: Erre születtél