2016. szeptember 1., csütörtök

Tudatosság


Tudatosság

- A pszicho-spirituális fejlődés feladata: kiemelkedni a tudattalan állapotból, fokozatosan egyre mélyebb megértésre jutni önmagunkról, a Mindenség törvényeiről, rendet tenni az összefüggések között, és egyesülni a Forrással- Istennel.
- Ébredés a háromdimenziós, beszűkült állapotból.
- Tudat tágítása a transzcendens szintek felé.
- Reagáló helyett, megfigyelő- irányító alapállapot.
- Fokozatos, kitágult tisztánlátás, bölcsesség. Boldog és rendezett megélése az ÉLET-nek. Visszatalálás az Egységbe.


Mi az a TUDAT? 
- Nem anyagtól függő, és nem anyaghoz kötött „jelenség”.
- Az anyag: besűrűsödött energia, összeomlott valószínűségi hullámok sokasága, sajátrezgéssel, sajátfrekvenciával. Minél nagyobb a frekvencia, annál érzéketlenebb a külső zavarforrásokra. A hullámok összeomlását külső energia-erő okozza. Az anyag önmagában nem létezik! A tudat hat rá, mely téren és időn kívüli.
- A tudat felismer egy lehetőséget (v.hullám), és választ – megvalósult állapot – tapasztalatként jelenik meg – alany és tárgy szétválasztása
- Tudat 3 aspektusa: tapasztaló, a megtapasztalt, tapasztalás folyamata
- Létezik egy Központi- Tudat (Isten, Forrás, Teljesség) és léteznek egyedi érzékelő- megfigyelő lények, Tudatok (teremtmények).
- Jelen van a születéskor is. Az ész, elme, információs mező segítségével fejlődik. Fejlődésének fokát a bölcsesség határozza meg.

Az ember energia termelését és energia felvételét negatívan befolyásoló tényezők
A káros földsugárzások ott, ahol sokat tartózkodik az ember (radiesztézia).
A táplálkozási hibák, leginkább a kiegyensúlyozatlan és helytelen táplálkozás.
Nemcsak a mennyiség a fontos, hanem a minőség is, azaz a változatos energiafrekvenciájú táplálkozás is.
Az immunrendszert, a vért nagy mértékben terhelő szabadgyökök felhalmozódása
A folyadék hiány
A légszennyezettség
A mozgáshiány
Fizikai túlterhelés, melyet nem követ energetikai kompenzáció, azaz energiatöltődés
Alvási elégtelenség, vagy alvási nehézségek és a horkolás
A betegségek
A stressz, depresszió, a félelem, a szorongás
Negatív szellemi eredetű tényezők, destruktív gondolatok. A mások iránti negatív gondolatok. gőg, függőség, előítélet, gyűlölet, kegyetlenség, áldozatiság, és szégyen,kéjvágy, lustaság, torkosság, büszkeség, harag, irigység és kapzsiság

Első lépések 


Energia felvételi források- Harmóniára törekvés
Tudatos életmód változtatás!!!!!!! Rendszeresség mindenben (de rugalmasan!).
Tisztítás, méregtelenítés Test-Lélek- Szellem szinten
A testi, anyagi forrás, mely a táplálék, víz felvételével, az emésztéssel, az anyagcserével és a kiválasztás során termelt és felvett energiával áll kapcsolatban (forrásvíz-terápia, egészséges ételek, vitaminok).
A belélegzett levegő, azaz a légzés és oxidáció, a polarizálás útján felvett energia.
A környezeti és kozmikus sugárzási energia felvétellel felvett energia. Ebbe a kategóriába taroznak a globális (földi) és kozmikus térből (Nap, Hold, stb.) felvett energiák, illetve a minket körülvevő élő és élettelen világ kisugárzásából felvehető energiák. (szakrális helyek látogatása)
Rendszeres testmozgás (kardió, jóga)
Mentálhigiéné - minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása (önismeret, új ismeretek szerzése)
Új látásmód kialakítása (Én és a Világ O.K., Felnőtt, felelősségteljes attitűd))
Elszigeteltségből, magányosságból kilépni (baráti, közösségi kapcsolatok ápolása)

Rezgések, frekvenciák

Az Univerzumban jelenlegi ismereteink szerint minden rezgésből, frekvenciából álló energia
Minden egyes létforma rezgések összeállt információs halmaza, illetve azok fizikai megjelenési formái. A sejtjeink, a szervezetünk, sőt még a gondolataink és érzelmeink sem mások, mint Bioenergetikai rezgések összessége.
Mágneses tér: a rezgések összeállt informatikai eredője az, ami megnyilvánul a csak az adott „eredőre” jellemző formában.
Az elektromágneses tér- /mező/ fizikai meghatározása: Olyan fizikai erőtér, amely az elektromos töltésű részecskék között létesít kölcsönhatásokat. Mint például az atomok, melyeknek részecskéi az elektronok, protonok, neutronok. A neutronok és protonok még elemibb részei, pedig kvarkokból állnak./
alacsony, 7,8 Hz frekvenciájú rezgés mérhető bolygónkon mindenütt, megegyeznek az emberi agy 7-10 Hz-es alfahullámainak rezgésszámával
A Schumann hullámok az egész bolygónkat körbeölelő elektromos mezőt, rácsot alkotnak, így ez a rezgés a Föld összes emlősénél azonos. Ez a mágneses tér hangolja össze szervezetünk egész kémiai folyamatát, ez a mező gondoskodik az emberi szervezet létének és egészségének fenntartásáról is.
Ha nem szólunk bele elménkkel és nem analizáljuk a folyamatot, akkor minden egyes alkalommal átadódik az információ, és alkalmazkodnak a sejtek a kapott információhoz (sejtintelligencia)! regenerációs képessége, azaz öngyógyító képessége van, amit tudunk mi is fokozni.
Legyél jóban önmagaddal!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése