2016. november 22., kedd

A személyiségben lakó 12 (asztrológiai) archetípus- utazás önmagadba

A személyiségben lakó 12 Archetípus
Peter Orban könyve alapján Összeállította Tóthné Bocsi Szilvia

Utazás Önmagadba

 Kapcsolódó képKéptalálat a következőre: „bolygó archetípusok”
Az archetípusok létfontosságúak ahhoz, hogy megértsd, és képes legyél meghatározni, hogy ki vagy. Ezek a kollektív tudat egyedi megnyilvánulásai bennünk. Minden léleknek több belső személyisége van. Mi az asztrológia segítségével, a 12 karakteren keresztül fogjuk ezt megvizsgálni magunkban. A bennünk élő szerepszemélyiségek energetikája változó. Mindig az adott élet feladatához mérten nagyobb vagy kisebb a karakter energiája. De mindenkiben lakik 12 személy.
 A  legfontosabb belső személy, az aszcendens ura. Aki én valójában vagyok, a létem kemény magja, élettémám hordozója. Ővele különösképp el kell mélyítened kapcsolatod, hogy majd azonosulni tudj vele.
 Most meglátogatjuk ezeket a belső személyeket, archetípusokat egyenként. Ismerkedj meg vele, figyeld meg hogyan néz ki, hogyan érzi magát benned, mi az üzenete számodra, neki mire van szüksége! 
Ha egyedül csinálod, javaslom használj egy naplót, és naponta csak egy archetípussal dolgozz!

A tréningen elhangzott meditáció 1. (Nap,Hold,Merkúr):
(A meditációk felvétele a tréning közben történt. Sajnos nem stúdió minőség, de azért élvezhető!) 


1.) e A A Nap – Az Egó, A Hős, Az Apa archetípus

Ez az életed színdarabjának legfontosabb férfi főszereplője. Ő körülötte forog az egész színdarab. Nem más ő, mint őfelsége az Egó, a Hős, a Király.
Aranyszínű palástjában ül a trónon, fején koronával. Trónja emelvényen helyezkedik el, tehát mások felett áll. Az arany korona szimbolizálja, hogy hatalmasabb a többieknél. A kezében lévő jogar mutatja, hogy az anyagi világban is ő a leghatalmasabb. Az országalma azt a világot jeleníti meg, amely fölött uralkodik. Úgy hiszi, ő a korlátok nélküli uralkodó, senki sem versenyezhet nagyságával és dicsőségével.
Ő képviseli a tudatos Éned. Ő szólal meg benned, mikor azt mondod: „ Én akarok valamit! Én vagyok valaki!” Lelked akaraterejének hangja. Önmegvalósításodhoz ő adja az elsődleges problémakezelési stratégiát. Megmutatja, hogyan tudsz tökéletessé válni, fénnyé válni, hogy visszatalálj az Egységbe. Ő jelképezi a kitörni vágyó életerőt is, amely kibontakozást és kreativitást sürget, és alkotásra ösztönöz. Ő képviseli a vágyat, hogy birodalmadban király lehess, és minél több hatalmad legyen. Az Egó, az ember önmagával való azonosulásának fő hordozója. Az Egóban található meg a hatalom akarása. A cselekvőerőd hordozója. Ez a szerepszemélyiséged nagymértékben ellenáll az emlékezésnek, mert trónja biztos tudatában, eszébe sem jut a lélek felé fordulni. Egészen addig, míg válságba nem kerül. Meg kell tanulnia, hogy ha az Egységbe szeretne téged visszajuttatni, meg kell nyitnia a kaput a tudatalatti felé, hogy birtokolhassa az isteni szikrát a lelked mélyén.
 Őbenne találod meg édesapád emlékének mintázatait is, ami a saját férfi oldalad alapja. Amit ha nő vagy, a férjedben is fogsz keresni. És ha férfi vagy, akkor el kell fogadnod azt, amit ő átadott neked magából. Csak akkor lehet a nőnek jó férje, és csak akkor lehet férfi jó férj, ha elfogadja magában ezt a mintát is!
A görög mitológiában ő Héliosz, a Napisten. Tüzes szekerét négy szárnyas paripa röpíti az égbolton. De mikor este pihenőre tér, átengedi a hatalmát az éjszaka istennőjének, Szelénének.

Figyeld meg, hogy érzi magát ez a személy benned?
-          Hordozza e magában a fényt, a szeretet, a méltóságot és az önbecsülést? Nemeslelkű és őszinte? Sugárzik belőle a teremtőerő, amely nem öncélú? Áthatja e az öröm érzése?
-          Vagy: gőgös, képmutató? Hatalma látszólagos, amit áthat félelme, hogy elveszíti azt?
Kérdezd meg, mire van szüksége, mire kell figyelned?

2.) d B A Hold – Az Anya, A belső gyermek

Ő a bennünk élő női főszereplő. A gyermek és az anya is ehhez a szerepszemélyiséghez tartozik. A bennünk élő anya, karján tartja a bennünk élő gyermeket. Mindenkiben, a férfiakban és a nőkben is lakik egy ilyen személy. A Hold- az Ősanya és a kisgyermek is, az érzelmek, az ember lélek- történetének, sérülékenységének, érzékenységének és védettség- igényének szimbóluma. Hosszú fejlődésre van szükség, amíg egy tudattalan kisgyerekből felnőtt, odaadásra kész nő lesz, aki utána anyaként családjának és gyermekeinek tudja szentelni magát, vagy önmaga lelkéről tud gondoskodni.
Amíg a bennünk élő gyermek el van hanyagolva a tudattalan mélyén, addig dacos és megbántott, szenved és kínlódik. A bennünk élő nő sem tud ilyenkor felnőtt nő lenni, feleség és anya. Amint figyelünk rá, és komolyan vesszük, elkezdhet növekedni a mi lelkünk is, és hasonlóvá válhatunk, mint Mária, a női alázat jelképe. Ha nemet mond a kisgyermek bennünk, a gondoskodás hiánya miatt, rengeteg energia megy el a lelkünket védő bástya építgetésével, ami mögött a gyermek magányos és szomorú. Az is lehet, hogy idáig a pincébe zárva tartottad őt. Figyeld meg magadban, hogy hol van a kisgyermek? Ha egy fal mögött van, ezt a falat le kell rombolnod! Most!... Ki kell engedned a gyermeket, hogy az ott várakozó Hold - Anya a karjába vehesse. Így meg van a veszélye annak, hogy elárasztanak a tudattalanból jövő különböző érzelmek, de csak ez az egyetlen megoldás arra, hogy felnőj, és befogadóvá válj. Optimális esetben, az anya és gyermeke szinte teljes szimbiózisban lakik benned. Akkor tudsz magadról és másokról is gondoskodni, és meg tudod élni saját gyermeki éned segítségével a tehetségedet, intimitásodat, örömeidet.
 Ö benne él édesanyád emlékének mintázata is. Ha férfi vagy, ezt fogod keresni a párodban. Ha nő vagy, csak akkor válhatsz jó feleséggé és anyává, ha elfogadod magadban azt, amit ő átadott neked magából.
A görög mitológiában ő Szeléné, a Hold istennő. Aki éjjel ezüst szekerén járva gondoskodik az emberekről.

Figyeld meg, hogy érzi magát ez a személy benned?
-          Erősíti a személyiséged ösztönös vonásait, a tehetséged és képességeid? Érzelemben gazdag és szeretetteljes? Jól reagál saját és belső gyermeke érzéseire? Fantáziája élénk, de reális? Jó az emlékező tehetsége? Vonzódik a misztikához és a romantikához?
-          Vagy: Túlérzékeny, ingatag? Duzzogó és gyermeki? Határozatlan, megbízhatatlan, befolyásolható, féltékeny?
Kérdezd meg, mire van szüksége és mire kell figyelned?


3.) c C Ikrek Merkúr- A Közvetítő, Az entellektüel.

Ő Hermész, az istenek hírnöke, a furfang és az ügyesség istene. Sisakján és lábain látható szárnyak segítségével könnyedén lebeg a föld fölött. Lehet, hogy benned egy szemüveges kis kamasz, akinek a nemét nem lehet pontosan megállapítani. Feladata, hogy közvetítse bensődben a tudást és az üzeneteket. A semleges megfigyelő, információkat gyűjt- egy számítógéphez hasonlóan - tárol, megnevez, és katalogizál, hogy szükség esetén „kidobja” azokat. Könnyedségét elveszítené, ha bármihez vagy bárkihez kötődne. A kíváncsiság hajtja, a változatosságot kedveli. Pillangóként röpköd az emberek között. Ő a belső családodnak az a tagja, aki a külvilággal kapcsolatot tart, emberekkel ismerkedik meg, hogy azután őket más szerepszemélyiségeidnek bemutathassa. Gyakran könnyed mozgását felszínességnek és semlegességét jelentéktelenségnek tartják. Énje a látásból és láttatásból táplálkozik, ezért könnyen keveredik konfliktusba, mivel mindenkinek tetszeni akar, és ezért némelyek szimpátiáját elveszíti. Elhibázza feladatát, ha túlságosan keresi a megerősítést, és magát túl fontosnak tartja. A hír végső soron fontosabb, mint a hírnök, aki azt közvetíti. Amint ezt megértette, megnő készsége, hogy isteni hivatását a lélek bensejében teljesítse, és a fönt és lent közötti kapcsolat szimbólumává váljon. Az ég üdvözítő üzenetének közvetítője lesz, amelyet a földön a lélek talaján terjeszt. A különböző személyiségeket intellektuálisan összeköti egymással, hírt visz nekik egymásról, és ezáltal megtermékenyíti őket azzal az isteni hímporral, amely rátapadt. Íj módon ő a kapcsolatok és a szerepszemélyiségek integrációjának katalizátora, amelynek segítségével létrejön az emberi lény egysége. Mindig az Egó közelében tartózkodik, megismerteti a Nap szerepét, erejét.

Figyeld meg ez a személy, hogy érzi magát benned?
-          Tiszta, világos értelmet és fogékonyságot mutat? Kiváló tanulási képességek és jó előadó készség jellemző rá? Kíváncsi?
-          Vagy: Ügyeskedő, fecsegő, okoskodó, félművelt? Érdeklődése felszínes? Hazudozó és megbízhatatlan? Ő akar előtérben lenni?
Kérdezd, meg mire van szüksége, és mire kell figyelned?


4.) f C Szűz Merkúr – Az Értelem, A Szolgáló

Fehérbe öltözött, semleges nemű személyiség. Hermészbotja két egymás körül tekeredő kígyóval, és szárnyakkal, jelképezi a tudatosságot, és az a feladata, hogy a női és férfi oldal kiegyensúlyozott kapcsolatba éljen benned. A szerepszemélyiségek összjátékát irányítja ésszel és értelemmel, erkölcsös, és kibontakozásukat segítő utakra tereli őket. A világi rend és erkölcs kedvéért mindig kész arra, hogy egyik- másik személyiséget elhallgattassa, és ne engedje részt venni  a világ játékában. Nélküle káosz lenne. A személyiség újtól való félelme miatt, néha túl sok hatalmat ad ennek a személynek, és így ő gyakran átlépi kompetenciáját. Ő veszi fel legszívesebben a figyelmeztető, a vádló szerepét, aki a bűntudatról gondoskodik, és a felettes-én funkcióját, ami többnyire teljesíthetetlen követelményeivel kínoz, hogy végre jó és tiszta ember legyél. A mindennapok gondnoka, az értelem szolgálatában, állandóan meghajol a körülmények előtt, hogy kerülje a konfliktusokat. Lelked világát akarja tisztán tartani. Jó megfigyelő, ezért mindig figyelmeztet a veszélyekre. Az élettől viszont fél, és ez a félelem gyakran alakul át betegséggé. Tiszteld őt, mert ő az, aki állandóan átvilágítja és analizálja életkörülményeidet, de ne áldozd fel neki minden erődet.
Meg kell tanulnia, hogy a gyermekkorban szerzett tapasztalatok, és programok nem irányíthatják az egész felnőtt életedet. Anya és Apa tulajdonképpen azt tette, amire neked szükséged volt! Értelme segítségével , szintetizálni kell a mintákat, amelyek téged szolgálnak. Akkor szolgálatát felajánlhatja egy magasabb hatalomnak. Remek író válhat belőle, vagy mint Hermész Triszmegisztosz, a mágia patrónusa lehet.
Figyeld meg, ez a személy hogy érzi magát benned?
-          Racionálisan látja a múlt tapasztalatait? Alázatos?
-          Vagy: kritizáló, kényszeres, félős, határozatlan, pesszimista, aggodalmas?
-          Kérdezd meg, mire van szüksége, és mire kell figyelned?

5.) a E Kos Mars – A Harcos

Ez a belsőszemély egy férfi, lehet katona ruhában, karddal a kezében, és tűzpiros köpenyben. Ő Árész a háború istene, Zeusz és Héra gyermeke, akit anyja dühből és magnélkül fogant. Ezért a gyermek erőszakos és durva lett. Amilyen negatív belül, olyan vonzó a külseje. A férfiasság megtestesítője, izmos és nagyon erős. Ezért lehet, hogy ő benned egy atléta.
 Ő érvényesülési képességed hordozója, ő testesíti meg a támadás és harc minden formáját. Azokat az energiákat képviseli, amelyek kifelé a világ irányába fordulnak, és ott az ellenféllel szembeni harcban, versenyben kívánnak megnyilvánulni. Az élet kezdetén megmutatkozik milyen a kapcsolatunk ezzel a karakterrel, mert az anyaméhtől a külvilágig az út harcias erőt, akaratot, kezdeményezést, elszántságot és önérvényesítési készséget követel meg, a „fejjel a falnak” bátorságát.
Most egy kis időre idézd fel magadban azt a pillanatot! ......
E szerepszemélyiség archetípusa nagymértékben magában hordja az aktivitás, a cselekvési képességet, a spontaneitást, és az azonnali cselekvéshez szükséges erőt. Benne találjuk meg leginkább a kíméletlenséget és a rombolást, anélkül, hogy a tett következményeit számításba venné. Ő a mi „belső gorillánk”. Nem erőssége a gondolkodás.  Ő az, aki megvédi az összes többi szerepszemélyiséget. Erre időnként nagyon nagy szükség van, mert erre a többiek képtelenek.  Ezért a megfontoltságról és a következményekről a többieknek kell gondoskodni! A beteljesülés iránti kínzó vágy az, ami óriási feszültséget gerjeszt. A kívülről jövő ingerekre, akaratunk szinte mindent elsöprő erővel válaszol. Pont ezt kell megtanulnia, hogy ezt a hatalmas erőt tudja kezelni és irányítani. Minden kezdeményezéshez, versenyhez, küzdelemhez, szexhez szükség van erre az energiára. Ha el van fojtva, mert a többiek félnek tőle, az alapvető ösztönök is elfojtásra kerülnek, és akkor az egész személyiség alapja gyenge lesz, életereje alacsony szintű lesz, ki lesz szolgáltatva a világnak. Meg kell találnod a megfelelő kiélési módot, és a helyes kontrollt! Sok nő kivetíti magából ezt a személyt, és egy erős férfit keres. Vagy külső agresszió formájában jelenik meg. A nőknek is meg kell tanulniuk használni saját erejüket! Különben a hiány komoly problémákat fog okozni!

Figyeld meg, hogy érzi magát benned ez a szerepszemélyiség?
-          Elszánt és lendületes? Szeret és tud küzdeni? Bátran veti bele magát a dolgokba? Akarata határozott és erős?
-          Vagy: erőszakos, türelmetlen, indulatos, agresszív, szexfüggő, önpusztító? Vagy kívülről szoktad őt megélni?
Kérdezd meg tőle, mire van szüksége és mire kell figyelned?


6.) b D Bika Vénusz – A szépség, A szerető

Ez a személy mindkét nem számára ugyanazt jelenti: A bennünk élő szépségre és vonzódásra vágyó szerető. Nőnemű, hiszen mint Aphrodité, a szerelem istennője bennünk. Számára az fontos, hogy külső testi szépsége miatt szeressék. Az a kérdés foglalkoztatja: „ Elég vonzó és erotikus vagyok a többiek számára?” Fő energiái az értékekre irányulnak, és azok megnyilvánulására. Valójában, a külsővel, belső értékeit szeretné növelni. Itt szokott elcsúszni, mikor sokkal nagyobb hangsúlyt tesz a külső szépségre, mint a belsőre. Minden jelentős anyagiakkal kapcsolatos dologban is benne van a keze. Ezzel is önértékelését szeretné emelni. Belső bizonytalanságát, kívül akarja biztosítani, és ezáltal biztonságban tudni magát. Legnagyobb félelme, a kisebbrendűség érzése, mert mindig másokhoz méregeti magát. A közelség iránti vágya miatt, sokszor bedobja vénuszi érzékiségét, vonzerejét. Ezzel nem a szexualitás a fő célja, hanem hogy ő váljon a vágy egyedül áhított tárgyává. De ő is tudja, hogy eljön az idő, mikor fiatal, vonzó nőből érett asszony lesz, és akkor már nem a csábítás kell hogy motiválja, hanem a belső biztonság megélése. Ő tudja igazán élvezni az élet adta lehetőségeket. Főleg az étkezés örömeit nem veti meg, de a művészetek szeretete is nagyon jellemző rá. Jellemző rá a harmónia, a jó ízlés, az esztétikusság, stílusosság.
A férfiak általában kivetítik magukból ezt a személyt, és kívül keresnek egy vonzó nőt. A gond csak az, hogy ha megmaradnak ez a nő mellett, az előbb utóbb holddá válik mellettük. És akkor ismét megjelenik bennük a hiány. Meg kell nekik is tanulni belül megélni a belső női szépséget és biztonságot!
Figyeld meg, hogy érzi magát benned ez a személy?
-          Gyengéd és barátságos? Kiegyensúlyozott és nyugodt? Elsődleges számára a harmónia, békesség? Kerüli a problémákat és optimista? Szereti az igazságot és erkölcsi normái szilárdak?
-          Vagy: Hiú, megbízhatatlan, képmutató? Lusta, igénytelen? Csalódott a szerelemben és a barátságban? Érzelmeit birtoklásban és önzésben éli meg? Anyagiaktól függő? Vagy teljesen kivetíted őt a külvilágba?
Kérdezd meg, mire van szüksége és mire figyelj oda!

7.) g D Mérleg Vénusz – A partner, A másikfelem ( A Fantom)

Ez a belső személy egy állandóan változó fantom, akinek maszk van az arcán. Ő az én keresett másik felem, a „jobbik énem”. Mindig a külvilágban keressük megtestesítőjét. Férfiakban ő az anima, nőkben az animusz. Horoszkópomban a hetedik házban találom meg energiáit. Legtöbbször partneremben vélem úgy, hogy megtaláltam. Ezt nevezzük szerelemnek. Vele akarok házasságot kötni, egyesülni. De sokszor megjelenik más személyekben is. Ő a tükör- személyiségem.  Mivel az a hiány, amit keresünk, a mi árnyékunk. És azért van árnyékban, mert nem akarunk azonosulni vele. Valójában ő is hozzám tartozik, de erről nem akarok tudomást szerezni. Amiről úgy véljük, „na megtaláltam”, arról egy idő után kiderül, hogy csak egy illúzió volt. És akkor csalódunk, mert kiderül, hogy ő egy önálló lény, saját tulajdonságokkal. A feladat éppen az, hogy megtaláljam a fantomot magamban, és integráljam, elfogadjam őt. Ahhoz viszont le kell vennem a maszkját, és fel kell készülnöm rá, hogy nem lesz kellemes a látvány! Ha ez már sikerült, akkor leszek csak kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség. Akkor már könnyen meglátom a partnerem szemében önmagam. Hiszen ő is én vagyok, és én is ő vagyok. Amíg azonban ezt nem élem, folyamatosan megjelenik a külvilágban, és figyelmeztet!
Saját tudattalan részem, ami kívülről érkezik, a hetes házból, tehát az aszcendens témám árnyéka, bűne:
DS.-    Kos: a bűnös cselekvő, a véres kezű tettes, kíméletlen harcos és a saját agresszió
            (mérleg asc.)
-          Bika: a tehetetlen rabszolga, a birtokló, aki nem tud semmit és senkit elengedni és saját kisebbségi, értéktelenségi érzés (skorpió asc.)
-          Ikrek: a jelentéktelen és átlagos, aki nem akar felvállalni egy szerepet sem igazán        ( nyilas asc.)
-          Rák: az érzelmi zsarnok, a sérült kisgyermek, és a saját az érzelmi gyámoltalanság (bak asc.)
-          Oroszlán: az egoista és szívtelen, aki mások szívét törte össze (vízöntő asc.)
-          Szűz: a szenteskedő bigott, a mindenkit kritizáló (halak asc.)
-          Mérleg: a gyáva, nem cselekvő és a másiktól  függő (kos asc.)
-          Skorpió: a bukott angyal, az ördög, a fekete mágus, a vámpír, öngyilkos hajlammal     ( bika asc.)
-          Nyilas: az elbizakodott prédikáló, fanatikus és a fennhéjázó, áruló (ikrek asc.)
-          Bak: kő szívű, diktátor (rák asc.)
-          Vízöntő: a fölényes forradalmár, aki minden embert lenéz és akár fel is áldoz az ügy érdekében (oroszlán sac.)
-          Halak: álomvilágban élő, szenvedő, üldöztetett, megszületni nem akaró magzat, a nagy áldozat (szűz asc.)

Figyeld meg magadban ezt a szerepszemélyiséget, hogy van ő benned?
-          Integráltad már a leszakadt részed? Elfogadóan viszonyulsz az emberekhez?
-          Vagy: Még mindig kívül találkozol vele? Ki az, akit nem tudsz elfogadni?
Kérdezd meg tőle, mire van szüksége, mire kell figyelned?


Most két olyan belső személyiséggel ismerkedünk meg, akik a karmikus életünkért felelősek. Ők már egy magasabbszintű analógiát képviselnek, és spirituális feladatuk van. Szoros kapcsolatban állnak egymással. A Szaturnusz megmutatja karmikus életfeladatunkat, míg a Jupiter azt mutatja meg, hogyan tudunk azonosulni vele.

8.) iF Jupiter – A prédikátor A filozófus, A terapeuta ( Az Élet)

Lelkedben ő egy érett férfi, aki Zeusz isten analógiáit képviseli, magát az Életet. Zeusz az ég ura, legyőzte apját, Kronoszt, és így ő lett a hatalmas Olümposz vezető istene, aki igazságosan felosztotta a területeket testvérei között. Élvezte az életet, és sűrűn lelátogatott az emberekhez, és meg is hallgatta őket.
 Benned ő a pap, aki a „lelki pásztort” szimbolizálja. Feladata, hogy a Teremtő üzenetét közel hozza a hívőkhöz, hogy hídként szolgáljon az égi és földi világ között.
Jupiter az a bensőnkben élő szerepszemélyiség, amely a nagy lelki munkákat elvégzi, amely a világ- és lélekösszefüggések középpontjába helyezi magát, hogy azokba tükrözze, és ezáltal jobban megértse önmagát. Megbízatása azon a napon kezdődött, amikor az ember az istenekben már nem bízott meg. Feladata a „religio”, a visszacsatolás a szellemi gyökerekhez, és az emberek emlékeztetése az elveszett paradicsomra, az elveszett lélektörténetre. Ennek a szerepszemélyiségnek a szívében örök tűz ég, a „ki vagyok én?” örök kérdése. A Grált útja során nem tudja megtalálni. Az a feladata, hogy az odáig vezető utat egyengesse, azt megértse, és kérdéseket tegyen fel, a válaszokkal  pedig ne éljen vissza. Ne tekintse azokat pihenőhelyeknek, ahol vándorlását befejezheti. Nagyon könnyen eshet ebbe a tévedésbe a „tudást” birtokló. Így saját vallásával misszionálja az embereket. Közben pedig nem érzi, hogyan veszíti el a kérdéseit, és a mértékadó válaszok által egyre távolabb kerül hivatásától, a pap és a terapeuta feladatától. Ha mélyen betekintene saját magába, beláthatná, hogy a keresés sohasem ér véget. Mégis, amikor válaszokat keres, tanácsokat osztogat mások számára, könnyen elfelejti, hogy minden tudás csak közbenső állomás, csak vándorbot az igazsághoz vezető úton. Egóját ragyogó vallásosra és ezoterikusra fényezi a különböző tanácsadó szerepekben, de saját léte értelmét nem kutatja. Így nagyon gyorsan az Olajfák hegyének szédítő magasságába kerül, ahonnan Isten Igéjét hirdeti. Ezt hamarosan sajátjának tekinti, és az Atya jobb kezének kezdi érezni magát. Egészen addig prédikál felemelt karokkal, ameddig a sors hatalma meg nem bénítja karjait, és azok fáradtan le nem ereszkednek, hogy az imádsághoz forduljon, és így elnyerhesse saját lelkiüdvét. Akkor felismerheti a nagy kincset önmagában, a lelke gazdagságát, hogy mindenek forrásának szikrája ott van benne.

Figyeld meg magadban, hogy érzi magát a belső terapeutád?
-          Megtalálta már az élet értelmét?
-          Tud emlékezni a történetére?
-          Bízik önmagában? Mert csak akkor tud azonosulni a kozmikus törvénnyel. Akkor lesz önmagához és az emberekhez nagylelkű, és igazságos.
-          Kiegyensúlyozott és emberszerető?
Vagy: -lusta, kicsapongó, életművész, hedonista, képmutató?
Mit üzen számodra?


9.) jG  Szaturnusz –  A bölcs öregember (A Sors)

Ez a belső személyiség képviseli Kronosz isten analógiáit, aki egyszerre volt szigorú, mogorva és jószívű, nagyon tapasztalt és bölcs tanító, és minden fiatalabb isten fölött állt. Saját bőrén tapasztalta meg a karma hatalmát. Ezért ő az idő és sors istene.
 Az objektivitás törvényeit, és az emberi lélekben megnyilvánuló szabályszerűségeket képviseli. Ez azonban azt jelenti, hogy a szubjektív kívánságokon és érzéseken túl létezik egy további réteg, amellyel az embernek előbb vagy utóbb meg kell békülnie. Ez a szerepszemélyiség általában a „sors kezeként” lép fel. Sorscsapásonként, amelyek az embert megrázzák. A követelmény, amelyet támaszt, mindig ugyanúgy hangzik: „Ember, vállald magadra a felelősséget azért, amit teszel és azért, ami történik veled!” Az ember azonban-szimbolikus értelemben- még gyermek: semmilyen felelősséget nem akar magára vállalni. Életének hosszabb szakaszain át ez egészen jól is működik. De egyszer felemeli a mutató ujját ez a csontos alak, és azt mondja: „Nem teheted azt, amihez kedved van! Létezik egy magasabb rend, amelyhez alkalmazkodnod kell.” Most pedig az ember – a gyermek- bajban van. Ezt a szerepszemélyiséget olyan igazságtalannak látjuk, mint gyermekkorunk legszigorúbb tanárát. Törvényeit nem szabad összetéveszteni a társadalmi értelemben vett morállal, mert azok mindenki számára rendelkezésre állnak. Ezek személyre szabott törvények, amelyek csak rám vonatkoznak, csak rám alkalmazhatóak. Magamnak kell őket kitalálni. A Mester sohasem igazságtalan, csak nem hallgat siránkozásunkra, amikor meg kell tanulnunk valamit. Abban segít, hogy ne essünk abba a hibába, hogy csak a saját egónk felsőbbrendűségében higgyünk. Ő nem büntet, hanem kiegyenlít. Tanítása célja: próbára tenni az embert, és az anyagi céloktól a magasabb célok felé vezetni. Pontos utasításokat ad, és rámutat a nehézségekre.
Különösen két dolgot tartogat számunkra: ez az idő és a halál. Ha valaki saját halálára barátként tekint, az maradéktalanul magára vállalta a felelősséget (még saját halálát illetően is). Az ő számára a Mester barátot és szövetséget jelent. A többieknek azonban rémületet okozhat a halál gondolatával. Ha ennek a szerepszemélyiségnek „igent” mondunk, az azt jelenti, hogy sorsunk elé állunk, és azt mondjuk: „Hozzám tartozol!” És akkor a küszöb őre megnyitja a kaput az objektív igazság felé.

Most vizsgáld meg magadban, milyennek látod őt! Hogy van benned a:
-          Rend, Törvény, vagyis a lelkedben nyugodt a lelkiismereted az univerzális adok- kapok egyensúly alapján?
-          Felelősség, vagyis mennyire felnőttként vállalod a döntéseid és tetteid következményét?
-          Hivatás, vagyis megtaláltad már a belső identitásodat, az igazi rendeltetésed, amit megvalósíthatsz a külvilágban? (nagyszülői engedély)
-          Halál, vagyis elfogadtad már vagy félsz tőle? (halálszoba)
-          Sors, vagyis elfogadtad már vagy harcolsz a szabad akaratodért?
Ha oké: kitartó és állhatatos, nyugodt, határozott, megbízható. Képes az önfegyelemre, szorgalmas. Mélyen gondolkodó, de szigorú hatású. Magány kedvelő. Céltudatos. Van hivatástudata.
Ha nem oké: szűk látókörű, önző és kicsinyes, konok, makacs. Fukar, irigy. Kemény jellem. Embergyűlölő, kegyetlen, pesszimista.Ha már tisztában vagyunk feladatunkkal, megnyílik a kapu, és megismerhetjük a mögöttük lakó három nagy angyalt, akik a tudat mélyebb rétegeiben laknak. Csak bizonyos megtapasztalások után találkozunk velük. Ők azok, akik összekötik a fizikai világot és a transzcendens világot bennünk. A Lélekre hatnak, és céljuk az átalakítás. Archetípusai magasan az ember felett állnak, de nekik is van árnyékos oldaluk. A tudatosságunktól függ, hogy „ vesszük-e” a magasabbszintű rezgéseiket! Energiáikat nem tudjuk kontrollálni, de életünkre gyakorolt hatásukhoz való viszonyunkat igen.

10.) k H  Uránusz – A Felszabadító, Az Udvari bolond ( A Szabadság Angyala)

Ez a belső személyed nagyon tarka ruhát hord, és még az is lehet, hogy bohóc sapka is van a fején. Hiszen, mint az udvari bolondok, mindig játékosan és szabadon mondhatja ki a nagy igazságokat. De lehet, hogy másfajta ruhája van a te családtagodnak. De egészen biztos, hogy valami különlegesség, eredetiség jellemző rá. A jelmez alatt egy angyalt találsz, akinek feladata, hogy megtanítsa neked a magasabb szellemi megértést, ahol a kettősségek az élő igazságban egyesülnek. A szaturnuszi ego védelmének és a tudatos értelmi gondolkodásnak a korlátait, hagyományait és kötelezettségeit hivatott ledönteni. Hogy felébredj és másképp lásd a dolgokat, és ne csak anyagi, fizikai szempontból szemlélődj a világban. Ő az egyetemes lélek értelmének teremtő erejének közvetítője. Csak akkor ad igazán hangot, ha ki kell billentenie téged a megszokott kerékvágásból, amibe kezdtél már belefásulni. A túlzott kötődésektől, véleményektől, megszokásoktól, régi terhektől szeretne felszabadítani. Nem meghívásra szokott érkezni, hanem  hirtelen és váratlanul, hogy mindent felforgasson. Ő tulajdonképpen egy csatorna, melyen keresztül hatalmas erők elektromos sebességgel áramlanak a tudatba. Hirtelen változások, átalakulások, felismerések, új ötletek formájában nyilvánul meg. Megszakítja a dolgokat, folyamatokat, és a fejlődést a nyíltság és szabadság felé tereli. Felszínre hozza a hazug helyzeteket. Az igazságkeresés ösztönzője. Ösztönöz, hogy lépj a járatlan útra, változtass, és találd meg az egyéniséged, induvidumodat, és ha kell, lázadj. Intuitív meglátásokkal segít, hogy felismerd: minden egy egész része, ahol megszűnnek az ellentétek és elkülönültségek, különbségek. A vagy- vagy lehetőségeket fel lehet cserélni is- is  döntésekre. A Szabadság angyala egy misztikus hős, aki elindul tapasztalatokat gyűjteni, hogy megtalálja saját útját, és ez által szabadságát és függetlenségét. Ezt nevezi belső útnak. Rajtad múlik, hogy hagyod-e őt munkálkodni benned, és elkezdesz-e végre repülni, hogy magasból lenézve meglásd a fizikai korlátaidat is, melyek megadják a biztonságot, ha szeretnél megkapaszkodni. Ha megtalálod egyéni törekvéseid, rájössz, hogy ezt csak egy jó közösségbe tudod megvalósítani, ahol mások céljai ugyanazok, mint a tiéd.

Vizsgáld meg magadban, hagyod-e működni a Szabadság angyalát? Beszélgess el vele!
Amennyiben az alábbiak jellemzők viselkedésedre, az annak a jele, hogy nem harmonikus a kapcsolatotok:
Különcködő, extravagáns, hagyományok gyökeres elutasítója, forrófejű, utópisztikus, állandó tagadó, anarchia és káosz képviselője, szexuálisan eltévelyedett11.) l I  Neptun – A Mágus, A Mester ( A Szeretet Angyala)

Ez a belső személyiség lehet benned nő és férfi is. Ruhája valószínű, hogy hosszú palást, de lehet, hogy fehér angyal, szárnyakkal, ködbe burkolózva. Megértéséhez tökéletes önátadás szükséges, mert természeténél fogva határtalan. Úgy értheted meg a legjobban, ha összeolvadsz vele…
Ő a magasabb dimenziókkal való érzelmi összhangot szimbolizálja, valamint a létezés magasabb síkjai iránti vágyódást és lelkesedést. Azt a vágyat jeleníti meg, hogy a tudatosság egy más szintjén elveszítsd önmagad, és minden anyagi korlátozottság alól mentesülj. Feloldja a tudat régi, nagyon rendezett mintáit. A szaturnuszi erőket egészséges életszemléletté kell formálni, hogy megnyílj a neptuni hatásnak anélkül, hogy feloldódnál a káoszban. Megmutatja neked az ego lebontásának lehetőségeit. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondani minden anyagi dologról, hiszen ez itt a földi síkon kivitelezhetetlen. Hanem azt jelenti, hogy az egész univerzum érted van, és te értük vagy. Mindenki mindenkivel össze van kapcsolva, egységben. Tehát semmi olyan nem történhet veled, ami ne téged szolgálna egy bizonyos szinten. Minden fizikai dolgot csak időlegesen birtokolhatsz. Ha kell, engedd el! Ha ragaszkodsz dolgokhoz, személyekhez, megakadályozhat abban, hogy feloldódj a spirituális és univerzális szeretetben. Belső Mestered megmutatja neked, hogy mi az, amin változtatnod kell. Mihez ragaszkodsz túlságosan is. Ilyenkor zavarodottság és bizonytalanság uralhat el, esetleg még menekülhetsz tudatmódosító szerekhez is, vagy egyéb álomvilágba, hogy ne kelljen szembenézni a változtatás időlegességével, és előidézed azt az illúziót, ami után vágysz. De ez nem megoldás, mert ebből kijózanodsz, és vár a valóság. Ilyenkor ezt az illúziót a belső Mester éli át, mert te elzártad a csatorna útját, hogy rácsatlakozhasson az univerzális szeretetre, ahol ugyan ezt megélhetné. Ha hagyod, spirituális fejlődésedhez segíthet. Merj hallgatni rá!
Most érezd át, milyen az, mikor általa csatlakozol ehhez az egyetemes szeretethez…

Most figyeld meg kívülről őt, hogy érzi magát, és mi a mondanivalója számodra?


11.)h J Plútó – A Transzformátor ( A Fekete Angyal)

Ez a belső személy szimbolizálja benned Hádészt, az alvilág urát. A görög mitológiában Kronosz és Rheia negyedik gyermeke, a legidősebb fiú, Hesztia, Démétér, Héra, Poszeidón és Zeusz testvére. Ő a holtak őre. Hádész szigorú, kérlelhetetlen, de nem kegyetlen és gonosz isten volt. Legértékesebb tárgya a láthatatlanná tevő sisak volt, amelyet néha másnak is kölcsönadott. Lelkedben ez a személy ezért sokszor láthatatlan. (A Bibliában ő Júdás, akinek kegyetlen szerep jutott.)
A Fekete Angyal a tudatalatti legeslegmélyén él. A bejárat kapuját egy háromfejű kutya őrzi, hogy akárki ne léphessen se be, se ki. De nevezhetjük ezt a kapuőrt Szaturnusznak is. Sötétben él, és dermesztő légkör veszi körül. Ez a hely elsőre nagyon félelmetes lehet, hiszen tele van sötét árnyakkal, boszorkányokkal, démonszerű lényekkel, kígyókkal, és kísérteties hangok és sikolyok hallatszanak. De ez csak a külső perem légköre. Nagy bátorság kell, hogy innen tovább haladj! Sokan már itt feladják. Pedig beljebb van az igazi kincs, amiért érdemes ide leutazni. A kincsekhez vezető ajtó kulcsát a barlang legmélyén őrzi. Rád vár! Hiszen ez a Fekete Angyal is érted van, ő a te egyik belső családtagod. Nem lehet őt egy életen át kirekeszteni életedből. De ezt ő nem is hagyná, mert időről időre érezteti jelenlétét. Ilyenkor hirtelen és robbanásszerűen tör be a nyugodt hétköznapokba. Mivel szellemi lény, fizikailag nem tud megnyilvánulni, csak képviselők segítségével.
 Plútó az alvilág, a tudatalatti ura. Ő őrzi az összes ásványi kincset mélyen a föld alatt. Ő a lélek legsötétebb zugába vezet. Annak, aki saját, mélyen elrejtett kincseit akarja felfedezni, és felszínre hozni, rendelkeznie kell azzal a bátorsággal, hogy alvilágába leszálljon. Eljuthat legmélyebb és legszörnyűségesebb érzéseihez és vágyaihoz. Felismerheti legsötétebb motivációit, és ekkor meglehet a bátorsága ahhoz, hogy a benne levő összes sötétséget megvalósítsa.
A legalul lévőt felszínre kell hozni. Ezáltal alakul át, válik fényessé és világossá, és életet adó erővé. A Plútónál az elengedésről van szó.


A Plútó azt mutatja meg, mely területen tapasztal az ember élete folyamán belső átalakulást. Ha az ember önkéntesen gyakorol elengedést, akkor ez az átalakulás nem okoz fájdalmat. Ám a legtöbb ember mereven ragaszkodik régi szokásaihoz és viselkedésmintáihoz, érzéseihez és gondolkodásmintáihoz. Ekkor a Plútó ereje láthatóvá válik, változást kényszerít az életbe, kíméletlenül elvesz mindent, ami többé már nem felel meg az időnek és a szituációnak. Ami szolgálatát betöltötte, annak meg kell halnia.

A Plútó segítségünkre van abban, hogy hagyjunk meghalni valamit magunkban. Ilyenkor erejét jobban befelé fordíthatja, a gyökerekbe. Ha ezt a folyamatot felismerjük és támogatjuk, akkor profitálhatunk a Plútó átalakító erejéből. Valójában nem elvesz tőlünk, hanem ad is nekünk. Minél jobban megtanul egy ember elengedni és adni, annál kevesebb fájdalommal éli meg életében a Plútó átalakító erejét. Ha ellene dolgozol negatívvá, és fájdalmassá válik.

Ez a személy nagyon szélsőségesen nyilvánul meg. Számára a jelmondatok: fekete vagy fehér, jó vagy gonosz, élet vagy halál. Kíméletlenül szembesít, és mindent átalakít, amit el kell engedni, aminek meg kell halnia. Ezek a legmegrözöttebb dolgok, érzések, vágyak, akaratok. Ilyenkor hatalmas energiák szabadulhatnak fel. Pont úgy, mint egy atombomba robbanásakor. De a robbanás ereje halálos. Elégsz, mint a főnixmadár. Miközben égsz, és elengeded azokat a dolgokat, amik megkötöznek, beavatódsz a túlvilág titkaiba és lassan újjászületsz. Ez az Egó halála. Megkapod azt a kincset, amire szükséged van a gyógyuláshoz. Alapjaiban egy új életszemléletet kapsz. Tudatosan használható, finom energiákban, alkotó tevékenységben, mélyreható meglátásokban nyilvánul meg.
Ez a belső személy a lélek nagy vizsgáztatója, próbára tevője. Elégeti az egó utolsó maradványait is, ha hagyod neki. De ez egy nehéz, belső utazás.

Most elindulunk erre az utazásra. Lépj a Plútó ajtaja elé. Az ajtó előtt találkozhatsz Szaturnusszal, a már ismert bölcs öregembereddel. Lehet, hogy ad némi tanácsot neked az utazás előtt…És ha nagyon félsz, akár el is kísérhet téged. Lépj be az ajtón! Sötét van,és még nem látsz senkit. Figyeld meg mit látsz a szobában, milyen a légkör?...Most észre veszel az egyik sarokban egy barlangszerű nyílást. Lefelé, a mélybe vezet. Egy vizes csúszda elejét látod, de nem látod hova vezet. Szedd össze minden bátorságod, és ülj a csúszda elejére, és lökd el magad! Spirálszerűen tekeredik lefelé az út, és te egyre gyorsabban siklasz lefelé. Szagolj bele a levegőbe.. Érezd ujjaiddal a szűk járat érdességét.. Figyeld az egyre közeledő hangokat.. Lehet, hogy félelmetes hörgéseket és sikításokat is hallasz.. Nem baj, ha félsz egy kicsit, az sem baj, ha sírnod kell félelmedben. Az ismeretlentől mindig félünk, és ilyen mélyre valószínű még sosem mentél. Csúszol lefelé…
 Emlékezz, hogy most egy Angyal felé közeledsz, akitől segítséget szeretnél kérni ahhoz, hogy megismerd életed legrejtettebb titkát, ami akadályoz a fejlődésben. Ezt az utat magadért vállaltad, hogy meggyógyítsd azt a kínzó sebet, aminek csak a hatását, fájdalmát érzed időnként. Mivel most itt vagy, már készen vagy erre! Eljött az ideje a szembenézésnek, és egy részed halálának!
A csúszda aljára érkeztél. Nézz körül! Ha segítőd elkísért, nyugodtan fogd meg a kezét. Indulj el! Tudni fogod merre menj, hogy megtaláld a Fekete Angyalt.. Lehet, hogy először nem akar megmutatkozni neked, de attól ő már lát téged! Mindenkinek teljesen egyedi formát ölt ez a belső személyiség. Lassan elkezded őt látni.. Figyeld meg milyen!.. Most látod, hogy egy fekete csomag van a kezében. Ebben a csomagban a te egy részed van, az amelyikkel nem szívesen néztél soha szembe, és eldugtad ide le a mélybe. A Fekete Angyal vigyázott rá idáig, de most elhozta a számodra. Mielőtt kinyitod a csomagot, készülj fel rá, hogy nem lesz könnyű szembenézned ezzel a részeddel. Ő az Egód egy része, ezért lehet, hogy egy titkos idea magadról, vagy egy borzalmasan fájdalmas emlékkép őrzője, vagy bármi lehet, ami visszahúz, megkötöz, béklyóba köt.  Nyisd ki a csomagot! Lásd azt a kis lényt, aki benne van!Vedd a kezedbe.. és beszélj vele! Most érezd, ahogy az Angyal eggyé forraszt titeket. Érezd, ahogy kezdesz melegedni, lassan izzani.. Nyugodtan adhatsz ki hangokat is, mert lehet, hogy ez egy fájdalmas érzés.. Miközben érzed, ahogy elég benned egód egy része, és szinte már te is lángolsz,.. tudd, hogy a tűz segítségével beavatódsz egy titokba, ami csak a tiéd. Megszületik benned egy új felismerés, egy mélységes új érzés. Érzed, hogy lassan átalakulsz egy gyönyörű szép főnix madárrá. Könnyű és szabad vagy.. Használd a szárnyaid! A belőled áradó fény egészen bevilágítja a helységet, és meglátod Angyalod igazi arcát, aki rád mosolyog. Te egy könnyű fejhajtással hajtsd meg fejed előtte, köszönetképpen. És így repülve, találd meg a felfelé vezető utat.. Visszaérkeztél a szobába, és ahogy leszállsz , lassan újra visszaalakulsz emberi formádba. De már egy új titokkal gazdagabban! Emlékezz vissza, mit is tanultál most…
Lépj ki a szobából, és saját tempódban térj ide vissza a jelenbe!


1 megjegyzés:

  1. Elvégeztem Szilvinél a tanfolyamot és szuper jó volt. Jó volt megismerni magamban ezeket az archetípusokat, személyiség részeimet. Sok mindent megtudtam magamról, gyerekkoromról, szüleimről. Nagyon jók voltak a meditációk és az, hogy utána megbeszéltük az élményeket és a felmerült kérdéseket. Szeretem,hogy Szilvi nem válaszolja meg ezeket, hanem rávezet a válaszra. Ha tartana ismét ilyen tréninget , nagyon szívesen mennék el újra, mert remélem még többet tudnék meg magamról. Köszönöm Szilvi

    VálaszTörlés